Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ


Керівник навчального відділу – Салова Віра Олександрівна

Контакти

тел. (0562) 47-24-10,  e-mail - SalovaV@nmu.org.ua.  проспект Карла Маркса, 19, кімн. 1/82.


Навчальний відділ є основним структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – Університет), який організовує управління навчальною діяльністю, забезпечує реалізацію завдань загальнодержавного реформування системи вищої освіти та концепції освітньої діяльності Університету.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією України, законами України указами Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом Університету, іншими нормативно-правовими актами, традиціями світової та вітчизняної освіти та дотримується рекомендацій і стандартів, визначених документами Болонського процесу.

У межах своїх повноважень навчальний відділ організовує виконання нормативних документів і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Навчальний відділ узагальнює практику застосування нормативних документів Університету з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з їх удосконалення та в установленому порядку виносить їх на розгляд ректорату та Вченої ради.

Навчальний відділ підпорядкований безпосередньо першому проректору.

Графік навчального процесу

До складу навчального відділу входять:

·         сектор оперативного керування;

·         сектор звітності та статистики;

·         сектор практики та організації видачі студентських квитків;

·         сектор підготовки та видачі документів про вищу освіту;

·         сектор розподілу штатних посад НПН за кафедрами;

·         диспетчерська служба;

·         сектор діловодства.

ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

·         оперативне керування навчальним процесом;

·         звітність та статистичні дослідження;

·         організація та контроль практичної підготовки;

·         організаційний та методичний супровід видачі студентських квитків та документів про вищу освіту;

·         розподіл штатних посад НПН за кафедрами;

·         диспетчеризація навчального процесу;

·         діловодство з питань навчальної діяльності.

Режим работи

Понеділок – четвер  з 8.00 до 16.45, п’ятниця – з 8.00 до 15.00

Прийом з навчальних питань – з 10.00 до 12.00 та з 14.30 до 16.45

Субота, неділя – вихідні

Контакти

Навчальний відділ – тел. (0562) 47-24-10, корп.1. кімн. 1/81, 1/82

Cектор практики та організації видачі студентських квитків – (056) 373-08-01, кімн.1/126

Cектор підготовки та видачі документів про вищу освіту – (056) 373-08-01, кімн. 1/126

© 2006-2023 Інформація про сайт