Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Інформація для іногородніх студентів, які потребують гуртожиток

Закріплення гуртожитків за факультетами та інститутами

Назва факультету Скорочено Відповідальний за поселення
гуртожитку
    
Адреса
гуртожитку
       
Факультет Будівництва ФБ Скобенко Олександр Васильович 1 просп. Д.Яворницького, буд. 21
(р-н. Соборний)
Гірничий Факультет ГФ Бузило Володимир Іванович 2 просп. Д. Яворницького, буд. 17
(р-н. Соборний)
Механіко-Машинобудівний Факультет ММФ Фелоненко Станіслав Васильович 3 просп. Гагаріна, буд. 61
(р-н. Соборний)
Геолого-Розвідувальний Факультет

Інститут Економіки
ГРФ


ІЕ
Приходченко Василь Федорович

Швець Василь Якович
4 просп. Гагаріна, буд. 59
(р-н. Соборний)
Інститут ЕлектроЕнергетики

ЕлектроТехнічний Факультет

Факультет Інформаційних Технологій
ІЕЕ


ЕТФ
          
ФІТ
Мокрий Анатолій Іванович 5 просп. Гагаріна, буд. 57 
(р-н. Соборний)
Юридичний Факультет ЮФ Грищак Сергій Вікторовіч 6 проп. О.Поля, буд.111-б
(р-н. Центральний)

УВАГА!


Житловий Кодекс України

Стаття 129. Ордер на жилу площу в гуртожитку

На підставі рішення про надання жилої площі в гуртожитку адміністрація підприємства, установи, організації, орган місцевого самоврядування видає громадянинові спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення на надану жилу площу в гуртожитку.

Поселення студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень, студентів інших підрозділів Університету, абітурієнтів, студентських сімей та інших осіб в студентські гуртожитки здійснюється згідно Положення про поселення в студентські гуртожитки студентського містечка.

Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана надати завідувачу гуртожитком відповідні документ, квитанцію про оплату проживання, після чого отримує Ордер на жилу площу в гуртожитку (документ, який надає таке право). Особа, яка поселяється, повинна пройти інструктажі з техніки безпеки експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, ознайомитись з Правилами внутрішнього розпорядку, а також порядком виселення з гуртожитку. Інструктажі проводить завідувач гуртожитком під розпис. Документи для реєстрації місця проживання, подаються до паспортного столу університету у порядку встановленому КМ України. Оплата реєстрації місця проживання проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток. Поселеним в гуртожиток видається перепустка встановленого взірця на право находження в гуртожитоку.

Особи, які виселяються з гуртожитку, здають отримане майно загального та індивідуального користування службам гуртожитку відповідно до раніше оформленого опису майна та індивідуальних розписок.

© 2006-2023 Інформація про сайт