Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Правила прийому до структурних підрозділів

Національного технічного університету "Дніпровська політехніка":Відокремленого структурного підрозділу «Автотранспортний фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”»,

Відокремленого структурного підрозділу «Павлоградський фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”»,

Відокремленого структурного підрозділу «Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”»

в 2022 році І. Загальні положення
ІІ. Прийом на навчання до відокремлених структурних підрозділів НТУ «Дніпровська політехніка»
ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
V. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів фахової передвищої освіти НТУ «Дніпровська політехніка»
VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XІI. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
XIV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому на навчання до відокремлених структурних підрозділів НТУ «Дніпровська політехніка»    


© 2006-2023 Інформація про сайт