Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Привітання ректора

Дорогі друзі! Понад сто років тому Катеринославське вище гірниче училище створювалося для того, щоб зміцнити висококваліфікованими кадрами гірничо-видобувну галузь. Те ж саме завдання поставлене перед нами й сьогодні, але значно розширене і ускладнене. Україна багата на природні ресурси. Проблема - в їх найбільш ефективному використанні у поєднанні з можливостями, що існують в сучасних технологіях і ринкових умовах. Це й є відмінною рисою нової генерації фахівців, підготовку яких веде гірничий університет. Гарантією високого професійного рівня підготовки наших випускників є чудовий викладацький склад, який налічує більше 150 докторів наук, професорів та близько 400 кандидатів наук, доцентів.

Нині Національний гірничий університет - провідний заклад освіти та науки, який в умовах світових і євроінтеграційних процесів здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх спеціальностей геологорозвідувальної та гірничо-видобувної галузі, паливно-енергетичного та мінерально-сировинного комплексів, машинобудування та систем автоматизації, інформатизації виробництва. Наші випускники володіють найсучаснішими комп`ютерними технологіями, вони здатні вирішувати складні проблеми розвитку промисловості, економіки і права.

Останнім часом значно зросла кількість студентів Національного гірничого університету. Розпочато підготовку фахівців за новітніми спеціальностями. Орієнтуючись на принципи Болонської декларації, розробляються і впроваджуються державні стандарти в освіті, сучасні технології навчання.

Для тих, хто має честь бути студентом нашого університету, відкриваються широкі можливості: від отримання військової спеціальності та робочої професії до паралельного здобуття вищої освіти за другою спеціальністю. Крім основних предметів, вам запропонують отримати додаткові знання у галузях економіки, екології, іноземних мов.

В університеті з`явилася реальна можливість заробляти і використовувати позабюджетні кошти на зміцнення матеріальної бази, розширення сфери соціального захисту студентів та працівників освіти. За рахунок цих коштів значно підвищено студентські стипендії.

Національний гірничий університет вже багато років тому вийшов на міжнародний простір. Основна мета цієї діяльності - затвердити на світовому рівні високу якість технічної і гуманітарної підготовки фахівців в Україні, використовувати у навчальному процесі краще з сучасних освітніх технологій провідних університетів Америки та Європи. Сьогодні ми стабільно підтримуємо ділові відносини більш ніж з 40 університетами та науковими установами 20 країн Західної та Центральної Європи, Азії, Північної Америки. Серед важливих напрямків міжнародної діяльності - співробітництво із закордонними партнерами у проведенні науково-дослідних робіт, виконанні спільних освітніх проектів. Фахівці університету, студенти і аспіранти активно беруть участь у престижних міжнародних симпозіумах, конференціях, конгресах.

В університеті працюють Українсько-німецький культурний, Українсько-американський лінгвістичний, Українсько-іспано-латиноамериканський центри, а також центри енергозбереження та енергоменеджменту, технічного захисту інформації, мовної підготовки, естетичного розвитку, гемологічний. І кожен за бажанням може пройти тут курс навчання чи отримати консультацію. Завдяки такій поглибленій підготовці, а також багатостороннім зв`язкам університету з зарубіжними університетами, наші студенти й аспіранти отримують міжнародні стипендії на навчання або стажування у вищих навчальних закладах Німеччини, Польщі, Великої Британії, Іспанії та США.

Науковці університету працюють над виконанням національних, міждержавних, міжгалузевих та регіональних програм, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань розвитку паливно-енергетичного комплексу, мінерально-сировинної бази, машинобудування, екології. Визнані і широко використовуються в Україні та у світі наукові досягнення університету з видобутку та ефективного використання вугілля, руд чорних та дорогоцінних металів, у створенні ресурсо- та енергозберігаючих, природозахисних та геоінформаційних технологій, у розробці сучасних систем управління виробництвом.

Традиційним для нашого університету є наявність висококваліфікованого науково-педагогічного потенціалу у поєднанні з розвинутою сучасною науково-лабораторною базою та унікальним обладнанням, тісні зв`язки з промисловістю, активна участь вчених у вирішенні актуальних проблем економіки. Це наповнює сучасним змістом процес навчання студентів та забезпечує подальший розвиток відомих усьому світові наукових шкіл, народжених у вузі протягом сторіччя.

Отже, Національний гірничий університет вступив у третє тисячоліття як визнаний у світі вищий учбовий заклад європейського рівня з вагомим інтелектуальним потенціалом, що є запорукою отримання високоякісних знань у його стінах та подальшого професійного росту його випускників.

© 2006-2023 Інформація про сайт