Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
12.01.2019

Організація освітнього процесу в зимово-весняному періоді 2018/2019

Організація освітнього процесу в зимово-весняному періоді 2018/2019 навчального року в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»

 

Освітній процес у весняному семестрі здійснюється згідно з наказом ректора університету від 18.11.2018 р №71., де передбачено використання технологій дистанційного доступу до освітнього контенту за допомогою платформи Moodle у поєднані з програмним забезпеченням Office 365.

Згідно з графіком навчального процесу, що затверджений рішенням вченої ради від 26 лютого 2018 року (протокол № 3), теоретичне навчання розпочинається: у бакалаврів 1-3 курсів – 4 лютого 2018 року, бакалаврів 4 курсу та магістрів 1 курсу – 21 січня 2019 року. Бакалаври скороченого терміну навчання починають заняття згідно з графіком навчального процесу відповідно до спеціальності та курсу. До початку теоретичного навчання передбачені канікули, переддипломна практика, дипломування, консультації щодо самостійної роботи здобувачів на відповідних курсах. Означені заходи не впливають на обсяг аудиторних занять теоретичного навчання.

Студентам денної форми навчання рекомендується розпочати третю четверть навчання із самостійного опрацювання матеріалу навчальних дисциплін під безпосереднім керівництвом викладача.

Попередньо студенти ознайомлюються з графіком навчального процесу та переліком навчальних дисциплін, що викладаються в третій четверті весняного семестру. Викладачі зустрічаються зі студентами для консультацій із знайомства з процедурами входження до платформи Moodle та формування особистого кабінету, а також з розкладом проведення консультацій як у режимі онлайн, так і в аудиторіях університету чи кафедрах.

Переваги запропонованої технології організації освітнього процесу

В університеті створені умови, де зберігається тепловий баланс в аудиторіях і на кафедрах, для комфортного проведення консультацій зі студентами? які не мають змогу працювати в мережі Інтернету.

Забезпечується безпосередній контакт студентів з викладачами протягом усього періоду концентрованої самостійної роботи за технологією дистанційного доступу до освітнього контенту.

Зберігається аудиторний обсяг викладання освітнього контенту навчальних дисциплін протягом навчального року.

Протяжність періоду самостійної роботи за технологією дистанційного доступу до освітнього контенту залежить від складності опанування компетенціями освітньої програми рівнів освіти, що внесені до весняного семестру навчального плану спеціальності, та досвіду в студентів самостійно опрацьовувати контент навчальних дисциплін.

Концентрована самостійна робота дозволяє студенту усвідомлювати цілісність об’єкту діяльності за спеціальністю, бути готовим до дискусій при аудиторних заняттях при роботі в групі та бути активним учасником дискусії на лекційних заняттях.

Незворушною залишається атмосфера в надані якісних освітніх послуг здобувачам вищої освіти.

Створюються умови для розвитку особистості, придбання досвіду працювати самостійно, неупередженого сприйняття контенту освітньої програми.

Студенти готові до аудиторних занять, усвідомлюючи значення компетенцій рівнів освіти, та засвоєння результатів навчання за процедурами їх досягнення.

Створюються умови студентам для усвідомлення здатності самостійно приймати рішення і вибирати траєкторії професійної готовності до конкуренції на ринку праці.

 


До списку

© 2006-2023 Інформація про сайт