Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
01.07.2019

Підтвердили високий рівень якості освіти

Дніпровська політехніка постійно вдосконалюється відповідно до сучасних критеріїв якості освітнього процесу щодо вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 IDT – «Системи управління якістю. Вимоги».

Для підтвердження відповідності системи управління якістю у сфері вищої освіти університетського рівня на базі Дніпровської політехніки з 11 по 25 червня 2019 року аудитори та технічні експерти ДП «Дніпростандартметрологія» проводили первинний сертифікаційний аудит.

Сертифікація включала такі етапи:

перевірка відповідності задокументованої інформації про систему управління якістю;

оцінка стану відділів та підрозділів університету та проведення співбесід з персоналом;

аналіз стану організації та розуміння співробітниками вимог ДСТУ ISO 9001, зокрема стосовно визначення ключових характеристик або суттєвих аспектів, процесів, цілей і функціювання системи управління якістю (СУЯ);

збір інформації щодо сфери СУЯ, включаючи: структурні підрозділи, процеси та технічне оснащення, інформаційний супровід, встановлені рівні контролю, застосовні законодавчі та регуляторні вимоги;

- оцінка планування та контролю ефективності проведення внутрішніх аудитів СУЯ керівництвом та інше.

За результатами проведеного аудиту ДП «Дніпростандартметрологія» наш університет отримав Сертифікат про відповідність системи управління якістю Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» стосовно послуг у сфері вищої освіти університетського рівня вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015 IDT) на три роки (до червня 2022 року).

Інформація відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

НТУ «Дніпровська політехніка»


До списку

© 2006-2023 Інформація про сайт