Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
27.01.2023

Запрошуємо взяти участь у ХХ Міжнародній науково-технічній конференції «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ,

запрошуємо взяти участь у ХХ

Міжнародній науково-технічній конференції

«ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»

Конференція присвячена

101-Й РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ В.М. ПОТУРАЄВА

ПАМ’ЯТІ ЙОГО УЧНІВ-ПРОФЕСОРІВ

ДИРДИ ВІТАЛІЯ ІЛАРІОНОВИЧА

НАДУТОГО ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА

Запрошуються викладачі, наукові співробітники, інженери, здобувачі наукових ступенів, аспіранти й студенти.

Тематика конференції:

Проблеми машинобудування – конструкції, технології, розрахунок та обґрунтування параметрів.

Дата проведення: 27 січня 2023 р.

Початок конференції о 13-00.

Місце проведення: НТУ «Дніпровська політехніка»

Україна, 49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19

кафедра інжинірингу та дизайну в машинобудуванніПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Почесний голова програмного комітету:

Франчук Всеволод Петрович – д-р техн. наук, заслужений професор НТУ «ДП», професор кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні

Заступники голови програмного комітету:

Шевченко Георгій Олександрович – д-р техн. наук,

завідувач відділу механіки машин і процесів перероблення мінеральної сировини Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України .

Заболотний Костянтин Сергійович – д-р техн. наук,

професор, завідувач кафедри інжинірингу та дизайну в

машинобудуванні (НТУ «ДП»)

Секретарі конференції:

Анциферов Олександр Володимирович – канд. техн. наук, доцент (НТУ «ДП»), antsyferov.o.v@nmu.one

Сухарев Віталій Віталійович – канд. техн. наук, ст. наук. співроб. (ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України)

Робочі мови конференції: українська, англійська, мови країн ЄС.

Участь у конференції безкоштовна. 


Електронний збірник тез доповідей буде викладено на сайті НТУ «Дніпровська політехніка» в розділі Наука / Конференції. https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/index.php

Тези надсилати на електронну адресу: antsyferov.o.v@nmu.one

Назва файлу ПІБ першого автора: Анциферов О.В.doc(docx)

На основі матеріалів конференції планується видання статей у збірнику наукових праць «Геотехнічна механіка».


До списку

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт