Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
22.11.2023

Запрошуємо на Терпигорівські читання!

Терпигорєв.jpg


Терпигорєв Олександр Митрофанович (1873 – 1959), видатний вчений у галузі гірничої справи

Засновником і першим завідувачем кафедри гірничого мистецтва був професор О.М. Терпигорєв. Профілювальна дисципліна гірничого відділення – «Гірниче мистецтво» вивчалася за його лекціями і по книзі «Разбор систем разработок каменного угля, применяемых на рудниках Юга России в связи с подготовкой месторождения к очистной добыче». У цій фундаментальній науковій праці описувалися методи й системи розробки вугільних пластів, що одержали поширення у Донецькому басейні наприкінці XIX і початку XX ст., приводилася порівняльна економічна оцінка численних систем розробки, а також вказувалися найбільш сприятливі умови для застосування кожної з них.

Прогресивні для свого часу ідеї механізації важких і небезпечних робіт на вугільних шахтах професор О.М. Терпигорєв послідовно пропагував у своїх лекціях і виступах перед інженерною громадськістю. Захистивши у квітні 1906 р. дисертацію, О.М. Терпигорєв одержав учене звання екстраординарного професора кафедри гірничого мистецтва, а в листопаді того ж року Вчена рада присудила йому вчене звання ординарного професора й доручила очолити кафедру гірничого мистецтва.

Викладання предметів, об'єднаних у загальну дисципліну «Гірниче мистецтво», О.М. Терпигорєву довелося почати з розв'язання організаційних питань: була заново складена програма курсу, перероблені навчальні плани, програми лабораторних занять і літньої практики безпосередньо на гірничих підприємствах. До кінця 1901 р. Олександр Митрофанович підготував і видав курс лекцій з основних розділів гірничого мистецтва. Цей курс складався із трьох розділів: «Розробка корисних копалин», «Доставка» і «Буріння». Лекції були ілюстровані оригінальними кресленнями.

У 1902-1904 рр. видані курси лекцій О.М. Терпигорєва з вентиляції, рудничного освітлення, спорудження і пристроїв на кам'яновугільних рудниках Півдня Росії, рудничного кріплення і систем розробки. Таким чином, за чотири роки роботи в КВГУ у результаті систематичної і упорної праці О.М. Терпигорєв створив навчальні посібники з усіх основних розділів гірничого мистецтва. Видання у 1907 р. курсу «Рудничні пожежі і боротьба з ними», що включало основи гірничорятувальної справи, завершило цю величезну роботу.

Велике значення О.М. Терпигорєв надавав практичній роботі студентів під керівництвом викладачів кафедри на гірничих підприємствах. Зібрані матеріали поповнювали навчальні кабінети й широко використовувалися на заняттях, при написанні підручників, складанні атласів і дипломному проєктуванні.

Багаторічна плідна праця академіка О.М. Терпигорєва була відзначена високими урядовими і галузевими нагородами. У Шевченківському районі міста є вулиця, названа на честь Олександра Митрофановича Терпигорєва.

Дніпровська політехніка шанує традиції свого великого вчителя. У його стінах закладена аудиторія на його честь, а також найвищою нагородою гірничого університету за наукові досягнення в галузі Гірництва є медаль «ім. О.М. Терпигорєва».

До списку

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт