Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

СтатутВитяг із Статуту асоціації2.1. Громадське об'єднання «Асоціація випускників Національного гірничого університету» (у подальшому — «Асоціація») є громадським позапартійним об'єднанням місцевого значення, що об'єднує випускників всіх факультетів Національного гірничого університету (у подальшому НГУ), Національної гірничої академії України, Дніпропетровського гірничого інституту (на підставі індивідуального та колективного членства), її діяльність не має політичного спрямування.

2.2. Асоціація діє на підставі добровільності, рівноправності учасників і гласності.3.1. Мета організації — створення умов для культурного та професійного спілкування випускників НГУ, сприяння професійному росту випускників НГУ, їх самореалізації, співробітництву та взаємодії:
використання досвіду та здібностей випускників НГУ для реалізації учбово-наукових, соціально-економічних та виробничих проектів, які відносяться до стратегії розвитку НГУ;

інформаційний обмін між випускниками, друзями та викладачами НГУ;

рішення соціальних, культурних, освітніх, наукових та управлінських проблем.


3.2. Для досягнення своєї мети і вирішення завдань Асоціація діє у таких напрямках:
ведення інформаційної бази даних випускників НГУ, забезпечення зв'язку з випускниками, проведення різного роду опитувань, анкетувань, співбесід та інше;

організація культурного спілкування, відпочинку випускників університету, щорічних традиційних зустрічей, встановлення та підтримка зв'язків між членами Асоціації, в тому числі для надання взаємної підтримки в Україні та у світі;

робота по залученню випускників НГУ до добровільної участі у реалізації програм розвитку університету;

робота по розширенню можливостей професійного досвіду випускників НГУ;

діяльність по професійній та соціальній адаптації, сприяння працевлаштуванню молодих спеціалістів — випускників НГУ, надання освітніх, консультаційних та інших послуг;

сприяння розвитку ефективності форм підвищення професійної, економічної та юридичної кваліфікації членів Асоціації на базі НГУ;

обмін досвідом з іншими організаціями випускників, громадськими організаціями в тому числі за кордоном;

направлення у відрядження своїх представників по території України та в інші країни, прийом українських та іноземних громадян для вирішення питань, пов'язаних із діяльністю Асоціації.


4.1. Вищим органом Асоціації є загальні збори.

4.2. Загальні збори обирають Раду Асоціації, що є вищим органом управління Асоціацією в період між загальними зборами.4.8. Президент Асоціації входить до Ради Асоціації за посадою, керує її роботою, головує на засіданнях Ради Асоціації, здійснює контроль за виконанням рішень Ради Асоціації шляхом періодичного отримання та оцінки інформації про оперативну діяльність.4.10. Оперативне керування справами Асоціації здійснюється виконавчим органом — Виконавчим директором Асоціації.5.1. Членами Асоціації можуть бути випускники і викладачі Національного гірничого університету , включаючи іноземних громадян та осіб без громадянства, які визнають Статут Асоціації.

5.2. В діяльності Асоціації можуть брати участь колективні члени: підприємства, заклади, організації, об'єднання громадян.

Services

Schedule

Social networks

Facebook
YouTube
© 2006-2024 Інформація про сайт