Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Напрями підготовки за ОКР "Бакалавр" та спеціальності ОКР "Спеціаліст" та "Магістр"

Згідно з ліцензією (серія АЕ № 458478 від 28.07.2014 р.) в Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» ліцензовано 31 напрям з 18 галузей знань за Переліком-2006 та 51 спеціальностями за Переліком-2010.

Ліцензований обсяг прийому бакалаврів на денну форму навчання складає 2765 осіб, спеціалістів 1809 осіб, магістрів – 1090 особа. За заочною формою ліцензований обсяг бакалаврів – 2395 осіб, спеціалістів – 1880 осіб, магістрів – 423 осіб. За вечірньою формою ліцензований обсяг бакалаврів, спеціалістів і магістрів складає відповідно 1045, 705 та 163 осіб.

Загалом по університету акредитовано за II рівнем - 100% напрямів, за III рівнем – 97,7 % спеціальностей, а за IV рівнем – 97,8 % спеціальностей (сертифікат про акредитацію – серія РД-ІV № 0456931 від 5 червня 2013 р.).

Крім того, за акредитованими напрямами (спеціальностями) ліцензовано перепідготовку фахівців 320 осіб за вечірньою навчання, підвищення кваліфікації (520 осіб на рік), підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України – 2000 осіб та іноземних громадян – 50 осіб, військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу (350 осіб), підготовка іноземних громадян (300 осіб).

 • educational and qualification level «Bachelor»
 • educational and qualification level «Specialist»
 • educational and qualification level «Master»
 • Services

  Schedule

  Social networks

  Facebook
  YouTube
  © 2006-2024 Інформація про сайт