Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Ювілейні дати та ювіляри НТУ ДП 2023 року

 

Ювілейні дати

12 січня – 25 років тому було утворено кафедру екології та технологій захисту навколишнього середовища.

22 квітня – 35 років тому введено в експлуатацію навчальний корпус № 9 – блок лабораторій навчально-експериментального бурового полігону.

1 травня – 25 років тому при Національній гірничій академії України (далі –НГА України) створено Центр енергозбереження та енергоменеджменту.

18-22 травня – 25 років тому при НГА України відбувся Перший міжнародний форум студентів-гірників.

2 червня – 25 років тому при НГА України створено структурний підрозділ – Придніпровський регіональний центр технічного захисту інформації.

4 липня – 80 років тому Державний Комітет Оборони прийняв постанову про поновлення діяльності Дніпропетровського гірничого інституту (далі – ДГІ) з тимчасовим перебуванням його у м. Караганда (Казахстан).

30 серпня – 20 років тому було зведено навчальний корпус №10.

18 вересня – 15 років тому Національний гірничий університет (далі – НГУ) приєднався до Великої Хартії університетів.

14 жовтня – 30 років тому засновано фінансово-економічний факультет.

17 жовтня – 120 років тому було утворено кафедру фізики.

28 жовтня – 80 років тому, одразу після визволення міста, поновлено діяльність ДГІ у Дніпропетровську.

листопад – 35 років тому в ДГІ відкрився факультет гуманітарної підготовки, нині – Інститут гуманітарних проблем ім. П.Т. Тронька.

8 грудня – 25 років тому в НГА України відбулася презентація Центру естетичного розвитку.

10 грудня – 55 років тому засновано літературну студію „Вуглик”.

15 грудня – 95 років тому розпочалося видання першої інститутської газети „В забої навчання”.

грудень – 20 років тому було зареєстровано новостворену Асоціацію випускників НГУ.

105 років тому у складі Катеринославського гірничого інституту були відкриті геологорозвідувальне і маркшейдерське відділення.

65 років тому в ДГІ відкрито вечірнє та заочне відділення.

50 років тому було зведено студентський гуртожиток №5.


Ювіляри

1 січня – 75 років з дня народження Денисюка Ростислава Павловича (1948–2007) – доктора геологічних наук, професора, завідувача кафедри геофізичних методів розвідки (2000–2006).

10 січня – 75 років з дня народження Коротенка Григорія Михайловича – доктора технічних наук, професора кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії.

12 січня – 55 років з дня народження Ковалевської Ірини Анатоліївни – доктора технічних наук, професора кафедри підземної розробки родовищ, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка Академії інженерних наук України.

13 січня – 90 років з дня народження Бойка Володимира Олександровича – доктора технічних наук, професора кафедри аерології та охорони праці (1968–2015), Заслуженого працівника вищої школи України, академіка Академії інженерних наук України, Заслуженого професора НГУ.

13 січня – 60 років з дня народження Рузіної Марини Вікторівни – доктора геологічних наук, професора кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин.

14 січня – 70 років з дня народження Заболотного Костянтина Сергійовича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні, академіка Підйомно-транспортної академії наук України.

21 січня – 160 років з дня народження Павлова Михайла Олександровича (1863–1958) – професора, академіка АН СРСР, Героя Соціалістичної Праці, двічі лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, завідувача кафедри чавуну (1900–1904).

23 січня – 85 років з дня народження Білого Михайла Матвійовича – професора кафедри систем електропостачання (2005–2013).

26 січня – 70 років з дня народження Решетілової Тетяни Борисівни – доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри маркетингу (2000–2019), Відмінника освіти України.

28 січня – 85 років з дня народження Пушкіна Віктора Юхимовича – професора, завідувача кафедри історії та політичної теорії (1992–2015), директора Інституту гуманітарних проблем ім. П.Т. Тронька, члена-кореспондента Української академії  історичних наук, Заслуженого працівника народної освіти України, Відмінника освіти України, Заслуженого професора НГУ.

30 січня – 135 років з дня народження Співаковського Олександра Онисимовича (1888–1986) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри рудникового транспорту (1922–1933), члена-кореспондента АН СРСР, лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки СРСР.

7 лютого – 110 років з дня народження Серго Юхима Юхимовича (1913–2001) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри збагачення корисних копалин (1959–1960).

14 лютого – 65 років з дня народження Логвіна Василя Миколайовича – доктора геологічних наук, професора кафедри геофізичних методів розвідки, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

25 лютого – 95 років з дня народження Лазаренка Еріка Олександровича (1928–1985) – доктора геолого-мінералогічних наук, професора, завідувача кафедри мінералогії, кристалографії та петрографії (1975–1985), лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

26 лютого – 50 років з дня народження Бондаренка Андрія Олексійовича – доктора технічних наук, професора кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні.

2 березня – 85 років з дня народження Миронюка Олександра Федоровича (1938–1994) – завідувача кафедри гірничих машин (1974–1976), декана механіко-машинобудівного факультету (1985–1994).

6 березня – 70 років з дня народження Самусі Володимира Ілліча – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри гірничої механіки, члена-кореспондента Академії гірничих наук України, дійсного члена підйомно-транспортної АН України, Відмінника освіти України.

10 березня – 75 років з дня народження Салової Віри Олександрівни – начальника навчального відділу, Заслуженого працівника НГУ.

14 березня – 60 років з дня народження Шабанової Юлії Олександрівни – доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії та педагогіки, Відмінника освіти України.

18 березня – 105 років з дня народження Ріппа Марка Григоровича (1918–1985) – декана механіко-машинобудівного факультету (1962–1985).

28 березня – 40 років з дня народження Ложнікова Олексія Володимировича – доктора технічних наук, професора кафедри відкритих гірничих робіт.

7 квітня – 75 років з дня народження Ніколаєвої Тамари Григорівни – професора кафедри маркшейдерії (2002–2015), Відмінника освіти України.

12 квітня – 55 років з дня народження Шаповал Валентини Михайлівни – доктора економічних наук, професора кафедри туризму та економіки підприємства.

15 квітня – 95 років з дня народження Піньковського Гліба Станіславовича – доктора технічних наук, професора кафедри підземної розробки родовищ (1988–2015), лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки.

19 квітня (1 травня) – 160 років з дня народження Лебедєва Миколи Йосиповича (1863–1931) – професора геології, завідувача кафедри історичної геології та палеонтології (1901–1931), ректора НГУ (1908–1919, 1921–1924), Заслуженого діяча науки і техніки УРСР.

29 квітня – 90 років з дня народження Пчолкіна Георгія Дмитровича – професора кафедри відкритих гірничих робіт, Заслуженого професора НГУ, Відмінника освіти України.

29 квітня – 75 років з дня народження Чекушиної Юлії Миколаївни – професора кафедри історії та політичної теорії (2005–2015), Відмінника освіти України.

6 травня – 85 років з дня народження Колосова Леоніда Вікторовича (1938–2000) – доктора технічних наук, професора кафедри теоретичної та будівельної механіки, Відмінника освіти України.

7 травня – 85 років з дня народження Табаченка Миколи Михайловича –професора кафедри підземної розробки родовищ (2002–2017).

11 травня – 85 років з дня народження Горової Алли Іванівни – доктора біологічних наук, професора кафедри хімії (2016–2022), дійсного члена міжнародної Академії аграрної академії.

15 травня – 85 років з дня народження Лобанова Володимира Сергійовича (1938–2002) – професора кафедри технології гірничого машинобудування, лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки.

17 травня – 65 років з дня народження Вілянського Володимира Миколайовича – завідувача кафедри фізичного виховання, Заслуженого тренера України, Заслуженого викладача НГУ.

20 травня – 85 років з дня народження Шпортька Валентина Петровича (1938–2004) – доктора технічних наук, професора кафедри прикладної економіки (1996–2004).

20 травня – 75 років з дня народження Випанасенка Станіслава Івановича – доктора технічних наук, професора, кафедри електроенергетики, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премії ім. С.О. Лебедєва НАН України, Відмінника освіти України.

2 червня – 95 років з дня народження Цейтліна Юрія Анатолійовича (1928–1994) – доктора технічних наук, професора кафедри гірничої механіки.

13 червня – 75 років з дня народження Рибалка Анатолія Яковича (1948–2012) – декана заочного факультету (1997–2001), директора Інституту заочно-дистанційної освіти (2001–2012), професора кафедри систем електропостачання, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Відмінника освіти України.

15 червня – 105 років з дня народження Кур’яна Андрія Івановича (1918–2008) – декана електротехнічного факультету (1962–1986).

24 червня – 50 років з дня народження Гапєєва Сергія Миколайовича – доктора технічних наук, завідувача кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки, директора науково-навчального центру „Лабораторія геомеханіки ДТЕК”, лауреата Державної премії України, лауреата премії  Президента України для молодих вчених.

27 червня – 75 років з дня народження Алексєєва Михайла Олександровича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем.

7 липня – 75 років з дня народження Садовенка Івана Олександровича – доктора технічних наук, професора кафедри гідрогеології та інженерної геології (2000–2017), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, Відмінника освіти України, Заслуженого професора НГУ.

10 липня – 90 років з дня народження Пригунова Олександра Сергійовича – доктора технічних наук, професора кафедри транспортних систем і технологій (2008–2015).

15 липня – 60 років з дня народження Собка Бориса Юхимовича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри відкритих гірничих робіт.

18 липня – 45 років з дня народження Григор’єва Олексія Євгеновича – проректора з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та соціальних питань.  

19 липня – 85 років з дня народження Корхіна Арнольда Самуїловича – доктора фізико-математичних наук, професора кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій (2007–2017).

20 липня – 70 років з дня народження Слєсарєва Володимира Вікторовича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри системного аналізу та управління, лауреата премії ім. С.О. Лебедєва НАН України, Відмінника освіти України.

25 липня – 100 років з дня народження Резницького Абрама Семеновича (1923–2011) – професора, завідувача кафедри філософії (1991–1995).

4 серпня – 70 років з дня народження Роєнка Анатолія Миколайовича – доктора технічних наук, професора кафедри будівництва і геомеханіки (1995–2018), Відмінника освіти України.

6 серпня – 45 років з дня народження Павличенка Артема Володимировича  – доктора технічних наук, професора, першого проректора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. 

9 серпня – 75 років з дня народження Шашенка Олександра Миколайовича – доктора технічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної і навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків, академіка Академії інженерних наук і Академії будівництва і архітектури України, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Відмінника освіти України, Заслуженого професора НГУ.

9 серпня – 55 років з дня народження Лабзи Олександра Олексійовича – начальника відділу кадрів (2014–2022).

12 серпня – 70 років з дня народження Задої Анатолія Олександровича – доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економічної теорії та основ підприємництва (1983–2001), Заслуженого працівника народної освіти України.

23 серпня – 90 років з дня народження Зоріна Андрія Микитовича (1933–2003) – доктора технічних наук, професора кафедри підземної розробки родовищ, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого винахідника України, Почесного професора НГУ.

23 серпня – 90 років з дня народження Нагорного Віктора Миколайовича (1933–2012) – доктора геолого-мінералогічних наук, професора, завідувача кафедри мінералогії та петрографії (1985–2003), Відмінника освіти України.

23 серпня – 90 років з дня народження Нагорного Юрія Миколайовича (1933–2014) – доктора геолого-мінералогічних наук, професора, завідувача кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин (1980–2002), Відмінника освіти України.

26 серпня – 85 років з дня народження Іванова Олексія Борисовича – директора Інституту електроенергетики, Заслуженого працівника освіти України, Заслуженого професора НГУ.

29 серпня – 70 років з дня народження Панченка Валерія Васильовича – професора кафедри відкритих гірничих робіт (2002–2021).

5 вересня – 85 років з дня народження Пацери Сергія Тихоновича – професора кафедри технології гірничого машинобудування (2014–2022).

12 вересня – 105 років з дня народження Кучерявого Феодосія Івановича (1918–1996) – доктора технічних наук, професора кафедри будівництва шахт і підземних споруд, декана гірничого факультету (1958–1963).

25 вересня – 75 років з дня народження Калуцького Анатолія Миколайовича (1948–2020) – завідувача лабораторії забезпечення навчання (кіностудія „Юність”).

28 вересня – 65 років з дня народження Сушко Світлани Олександрівни (1958–2014) – професора кафедри вищої математики.

29 вересня – 75 років з дня народження Мороза Бориса Івановича – доктора технічних наук, професора кафедри програмного забезпечення та комп’ютерних систем.

11 жовтня – 60 років з дня народження Пушкіної Олени Вікторівни – доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільного, господарського та екологічного права.

13 жовтня – 105 років з дня народження Дуганова Георгія Васильовича (1918–1998) – доктора технічних наук, професора кафедри рудникової вентиляції та охорони праці, декана гірничого факультету (1965–1968), Заслуженого працівника вищої школи України.

15 жовтня – 85 років з дня народження Куваєва Юрія Вікторовича – професора кафедри відновлюваних джерел енергії (2001–2015), Відмінника освіти України.

31 жовтня – 65 років з дня народження Аляєва Геннадія Євгеновича – доктора філософських наук, професора кафедри філософії і педагогіки.   

31 жовтня – 85 років з дня народження Солодовника Леоніда Максимовича – доктора технічних наук, професора кафедри економіки підприємства (2001–2017).

6 листопада – 85 років з дня народження Мамрак Алли Володимирівни – професора кафедри іноземних мов (2012–2016).

6 листопада – 45 років з дня народження Бабця Дмитра Володимировича – доктора фізико-математичних наук, професора кафедри прикладної математики.

7 листопада – 75 років з дня народження Мещерякова Леоніда Івановича – доктора технічних наук, професора кафедри програмного забезпечення та комп’ютерних систем.

9 листопада – 85 років з дня народження Дідик Людмили Михайлівни – професора кафедри економічного аналізу та фінансів (2001–2015), Відмінника освіти України.

11 листопада – 85 років з дня народження Бойко Валентини Володимирівни (1938–2016) – професора кафедри менеджменту виробничої сфери, Заслуженого працівника освіти України, Відмінника освіти України.

12 листопада – 65 років з дня народження Проціва Володимира Васильовича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри технології гірничого машинобудування.

23 листопада – 40 років з дня народження Кравець Анастасії Юріївни – доктора політичних наук, професора кафедри історії та політичної теорії.

24 листопада – 100 років з дня народження Біліченка Миколи Яковича (1923–2010) – доктора технічних наук, професора кафедри транспортних систем і технологій, завідувача кафедр прикладної механіки (1974–1988) та рудникового транспорту (1988–1995), декана гірничого факультету (1963–1965), проректора (1965–1994), радника ректора (1995–2010), академіка Академії інженерних наук України, Заслуженого працівника вищої школи УРСР, Заслуженого професора НГУ.

26 листопада – 65 років з дня народження Рогози Михайла Валентиновича –декана електротехнічного факультету.

7 грудня – 70 років з дня народження Хілова Віктора Сергійовича – доктора технічних наук, професора кафедри електротехніки.

10 (22) грудня – 160 років з дня народження Лаврського Аркадія Валеріановича (1863–1944) – професора, завідувача кафедри мінералогії та кристалографії (1903–1907).

27 грудня – 70 років з дня народження Кострицької Світлани Іванівни – професора, завідувача кафедри іноземних мов, Заслуженого працівника народної освіти України, Відмінника освіти України.

29 грудня – 85 років з дня народження Донченка Валентина Леонтійовича (1938–2011) – професора кафедри електроприводу.


Підготував колектив

НМІ ім. О.М. Поля ДВНЗ „НГУ”

 

© 2006-2023 Інформація про сайт