Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Співпраця НГУ з провідною енергетичною компанією ДТЕК

Національний гірничий університет успішно співпрацює з національним бізнесом. Одним з потужних бізнес-партнерів НГУ є провідна українська енергетична компанія ДТЕК.

У 2012 р. за ініціативи науковців гірничого університету, НАН України та керівництва ДТЕК прийнято рішення про розробку Програми виконання перспективних технологічних проектів для компанії ДТЕК. Це унікальна наукова програма, яка в найкоротші терміни дозволить вирішити важливі проблеми видобутку й ефективного використання вугілля. Спілкування вчених та представників бізнесу в подібному форматі проведено вперше в країні і дозволяє учасникам ознайомитися з низкою розробок вчених інститутів НАН України і НГУ. Метою Програми є формування вітчизняних наукових рішень і технологій у сферах прогнозування стану гірських порід, підвищення ефективності дегазації шахт, використання низькопотенційних джерел тепла шахт, отримання додаткових джерел енергії, зокрема технологій газифікації вугілля, отримання та використання метану, удосконалення технологічного процесу видобутку. Особливу увагу приділено питанням екології, ефективності виробництва та промислової безпеки, використання відвалів, очищення шахтних вод, розробки нової технології безпечного зварювання металу в шахтах.

Інші знакові проекти.

Під керівництвом проф. В.І. Самусі у 2009-2010 рр. виконано проект «Забезпечення шахти гарячим водопостачанням шляхом утилізації низькопотенційного тепла, що міститься в шахтній воді, із застосуванням теплових насосів на шахті «Благодатна» ПАТ « ДТЕК Павлоградвугілля». Результатом роботи стало створення теплонасосної установки, що дозволяє забезпечити економію паливних ресурсів і покращити стан довкілля в регіоні. Теплопродуктивність установки – 800 кВт. Проект «Інновація з глибин землі» з впровадження теплових насосів на шахті «Благодатна» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» визнано найкращим в Україні у сфері енергоефективності в рамках Конкурсу ділових і соціальних «зелених» проектів (Green Awards Ukraine – 2011). За даними керівника міжнародних проектів німецького Центру геотермії (м. Бохум, Німеччина), доктора Екегарда Бюшера, подібну промислову установку, що використовує воду з діючих шахт, впроваджено вперше у світі.

У 2011-2012 рр. було успішно виконано низку актуальних науково-дослідних робіт: «Розробка типових матеріалів для проектування повторно використовуваних дільничних виробок шахт Західного Донбасу» (науковий керівник – д.т.н., проф. Бондаренко В.І.); «Обгрунтування оптимальних параметрів обладнання для використання енергії низкопотенційних джерел тепла ВСП «Шахта ім. Героїв космосу» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». (науковий керівник – д.т.н. проф. Самуся В.І.); «Розробка технічних рішень по удосконаленню роботи і збільшенню продуктивності вентилятора головного провітрювання шахти «Степова» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля » (науковий керівник – д.т.н., проф. Бешта О.С.); «Заходи з удосконалення режимів работи систем електропостачання шахт ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (науковий керівник – д.т.н., проф. Разумний Ю.Т.); «Розробка типових матеріалів для проектування монтажних і демонтажних камер стругових лав і монтажу обладнання в них» (науковий керівник - д.т.н., проф.Сдвижкова О.О.); «Надання науково-технічної допомоги у прогнозі геологічних порушень у 1086 лаві ВСП «Шахта «Дніпровська » ВАТ «Павлоградвугілля » з використанням акустичної системи АК-1» (науковий керівник - д.т.н., проф.Шашенко О.М.); «Розробка типових матеріалів для проектування кріплення магістральних виробок що забезпечують їх безремонтне підтримання» (науковий керівник – д.т.н., г.н.с.Солодянкін О.В.) та інші.

У грудні 2012 р. відбулась ще одна знакова подія – присудження Державної премії України у галузі науки і техніки колективу відповідальних спеціалістів ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля»: Ю.Я. Чередніченку, А.В. Мартовицькому, О.В. Вівчаренку, О.П. Копилову, В.Г Черватюку, А.П. Демченку, К.І. В’ялому, В.В. Гречушкіну, а також професорам кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету О.М. Кузьменку та І.А. Ковалевській. Протягом останніх чотирьох років проводилися широкомасштабні науково-дослідні роботи щодо вдосконалення технології видобутку вугілля. Спільні зусилля було спрямовано на вирішення однієї з головних науково-технічних проблем енергетичної безпеки України – радикальне підвищення ефективності видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів, що залягають в найскладніших за світовими показниками умовах Західного та Центрального Донбасу, та складають понад 80% геологічних запасів України.

У 2013 р. планується створення сертифікованої лабораторії, яка на міжнародному рівні матиме змогу вирішувати проблемні задачі в процесі виробничої діяльності шахт компанії ДТЕК, пов’язані з геомеханікою. Напрями, за якими працюватиме лабораторія: геомеханічне та геотехнічне моделювання, натурні дослідження, геофізичні дослідження, дослідження властивостей гірничих порід, ґрунтів і будівельних матеріалів, стандартизація і сертифікація, технічний супровід. В основу створення лабораторії буде покладено досвід роботи відомих світових центрів геомеханіки: DMT (Німеччина), Rocsience (Канада), MIRARCO (Канада), IGEOSS (Франція), Nottingham Centre for Geomechanics (Англія), ACG (Австралія), AMC Consult (Австралія), ITASCA (США), а також унікальне лабораторне устаткування і програмне забезпечення, отримане в результаті реалізації робіт гранту Фонду цивільних досліджень і розвитку США (CRDF).

© 2006-2023 Інформація про сайт