Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Українсько-американський ліцей

Ліцей заснований у 1997 році з метою розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей, формування високоінтелектуальної, творчо мислячої особистості з розвиненим почуттям гідності та чітко визначеною громадянською позицією.

Засновники ліцею: Дніпропетровська міська рада, Національний гірничий університет.

В ліцеї навчаються учні 9-11 класів.

Профільні предмети:

  • математика;
  • українська мова;
  • англійська мова.

Викладання здійснюється українською та англійською мовами.

Крім обов`язкових загальноосвітніх дисциплін навчальний план ліцею включає в себе:

  • блок економічних дисциплін (основи економічної теорії, маркетинг, менеджмент, основи підприємницької діяльності);
  • блок культурно-освітніх дисциплін (культура та мистецтво людства, психологія людських стосунків, основи екології, психологія ділового спілкування);
  • індивідуальні консультації з базових дисциплін за вибором.

Навчальний процес побудовано таким чином, щоб учні могли поглибити свої знання з базових дисциплін, оволодіти двома іноземними мовами - англійською та німецькою, навчитися застосовувати набуті навички та вміння на практиці.

Навчальний процес у ліцеї забезпечують висококваліфіковані вчителі та професорсько-викладацький склад НГУ.

Ліцей працює у тісному співробітництві з навчальними закладами та освітніми організаціями України, США, Німеччини.

Контакти:

Тел.: +38 (0562) 46-63-55, 45-99-53, 45-85-89; тел./факс: 47-77-21

Сайт: www.ual.dp.ua

E-mail: Roenko@nmu.org.ua

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт