Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
CТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ


 • Наказ МОН України від 13.06.2024 р. №842 Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти
 • Наказ МОН України від 26.01.2024 р. №96 Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти
 • Наказ МОН України від 29.12.2023 р. №1583 Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти
 • Наказ МОН України від 05.04.2023 р. №392 Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1392
 • Постанова КМУ №1392 від 16 грудня 2022 р. Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
 • Наказ МОН України від 13.01.2022 р. №26 Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти
 • Наказ МОН України від 28.05.2021 р. №593 Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти
 • Наказ МОН України від 22.05.2020 р. №673 Про затвердження переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання
 • Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
 • Методичні рекомендації до розробки стандартів вищої освіти 2020
 • 011 Освітні, педагогічні науки (магістр)
 • 015 Професійна освіта (бакалавр)
 • 032 Історія та археологія (бакалавр)
 • 033 Філософія (бакалавр)
 • 033 Філософія (доктор філософії)
 • 034 Культурологія (бакалавр)
 • 035 Філологія (бакалавр)
 • 035 Філологія (магістр)
 • 051 Економіка (бакалавр)
 • 051 Економіка (магістр)
 • 051 Економіка (доктор філософії)
 • 052 Політологія (бакалавр)
 • 052 Політологія (магістр)
 • 061 Журналістика (бакалавр)
 • 071 Облік і оподаткування (бакалавр)
 • 071 Облік і оподаткування (магістр)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (магістр)
 • 073 Менеджмент (бакалавр)
 • 073 Менеджмент (магістр)
 • 073 Менеджмент (доктор філософії)
 • 075 Маркетинг (бакалавр)
 • 075 Маркетинг (магістр)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (магістр)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (доктор філософії)
 • 081 Право (бакалавр)
 • 081 Право (магістр)
 • 081 Право (доктор філософії)
 • 091 Біологія (бакалавр)
 • 101 Екологія (бакалавр)
 • 101 Екологія (магістр)
 • 103 Науки про Землю (бакалавр)
 • 103 Науки про Землю (магістр)
 • 103 Науки про Землю (доктор філософії)
 • 104 Фізика та астрономія (бакалавр)
 • 113 Прикладна математика (бакалавр)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (бакалавр)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (магістр)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (доктор філософії)
 • 122 Комп'ютерні науки (бакалавр)
 • 122 Комп'ютерні науки (магістр)
 • 122 Комп'ютерні науки (доктор філософії)
 • 123 Комп'ютерна інженерія (бакалавр)
 • 123 Комп'ютерна інженерія (магістр)
 • 123 Комп'ютерна інженерія (доктор філософії)
 • 124 Системний аналіз (бакалавр)
 • 124 Системний аналіз (магістр)
 • 125 Кібербезпека (бакалавр)
 • 125 Кібербезпека (магістр)
 • 126 Інформаційні системи та технології (бакалавр)
 • 126 Інформаційні системи та технології (магістр)
 • 126 Інформаційні системи та технології (доктор філософії)
 • 131 Прикладна механіка (бакалавр)
 • 131 Прикладна механіка (магістр)
 • 132 Матеріалознавство (бакалавр)
 • 132 Матеріалознавство (магістр)
 • 133 Галузеве машинобудування (бакалавр)
 • 133 Галузеве машинобудування (магістр)
 • 133 Галузеве машинобудування (доктор філософії)
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалавр)
 • 144 Теплоенергетика (бакалавр)
 • 144 Теплоенергетика (магістр)
 • 144 Теплоенергетика (доктор філософії)
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (бакалавр)
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (магістр)
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (доктор філософії)
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр)
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (магістр)
 • 161 Хімічні технології та інженерія (бакалавр)
 • 161 Хімічні технології та інженерія (магістр)
 • 163 Біомедична інженерія (бакалавр)
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр)
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (бакалавр)
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (магістр)
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (доктор філософії)
 • 184 Гірництво (бакалавр)
 • 185 Нафтогазова інженерія та технології (бакалавр)
 • 185 Нафтогазова інженерія та технології (магістр)
 • 185 Нафтогазова інженерія та технології (доктор філософії)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (бакалавр)
 • 193 Геодезія та землеустрій (бакалавр)
 • 193 Геодезія та землеустрій (магістр)
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бакалавр)
 • 231 Соціальна робота (бакалавр)
 • 241 Готельно-ресторанна справа (магістр)
 • 242 Туризм (бакалавр)
 • 242 Туризм (магістр)
 • 263 Цивільна безпека (бакалавр)
 • 263 Цивільна безпека (магістр)
 • 263 Цивільна безпека (доктор філософії)
 • 274 Автомобільний транспорт (бакалавр)
 • 275 Транспортні технології (за видами) (бакалавр)
 • 275 Транспортні технології (за видами) (магістр)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (бакалавр)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (магістр)
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (бакалавр)
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (магістр)
 • 292 Міжнародні економічні відносини (бакалавр)
 • 292 Міжнародні економічні відносини (магістр)
 • Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт