Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу  • Моніторинг сучасних наукових, методичних досягнень та інноваційних технологій в сфері планування освітнього процесу підготовки фахівців.
  • Методичне та нормативне забезпечення планування освітнього процесу університету.
  • Консультаційний супровід процесів організації планування освітнього процесу на кафедрах, факультетах, структурних підрозділах університету.
  • Розробка разом з факультетами та кафедрами університету навчальних планів за освітніми програмами.
  • Розробка графіків навчального процесу.
  • Організація та підготовка матеріалів до участі в роботі семінарів, нарад та конференцій з питань планування освітнього процесу.
  • Нормативний і методичний супровід процесів організації й контролю навчальної діяльності на кафедрах, факультетах та структурних підрозділах університету.
  • Моніторинг і аналіз організації, методичного та ресурсного забезпечення освітнього процесу.
  • Аналіз діяльності методичних комісій спеціальностей в контексті планування та організації навчального процесу.
  • Контроль за формування студентських потоків і розподілом аудиторного навантаження з метою забезпечення оптимізації планування й розподілу штатів професорсько-викладацького складу університету.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт