Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Міжнародний науково освітній центр

Головна мета науково-освітнього центру (НОЦ) – об`єднання науково-дослідних і освітніх колективів, які сформувалися на базі наукових шкіл Національного гірничого університету щодо наук про Землю, в науково-освітній центр міжнародного рівня, діяльність якого спрямована на поєднання підготовки висококваліфікованих фахівців та на вирішення фундаментальних і прикладних задач, що стоять перед людством у XXI столітті з використання сировинних та енергетичних ресурсів Землі.

НОЦ створено для виконання наступних завдань:

 • концентрації наукового потенціалу НГУ в області фундаментальних досліджень геологічних структур, геотехнологій, ресурсного та енергетичного потенціалу надр, а також відновлення довкілля у гірничопромислових регіонах, використання й розвитку матеріально-технічної бази НГУ;
 • виконання наукових досліджень на світовому рівні за рахунок залучення кадрового потенціалу НОЦ, використання сучасної матеріальної бази, тісної кооперації з інститутами АН України, а також з іншими організаціями й підприємствами, закордонними університетами й науковими центрами;
 • удосконалення механізмів використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі через залучення висококваліфікованих фахівців, формування груп поглибленої підготовки, створення індивідуальних навчальних програм, розвиток системи додаткової й післявузівської освіти;
 • навчання студентів у ході виконання наукового плану НОЦ, підготовки кадрів вищої кваліфікації, перепідготовки фахівців на базі наукових досягнень, що перебувають на межі різних областей знань;
 • проведення конкурсної системи підтримки молодих вчених, у тому числі шляхом залучення до участі в конференціях, роботі у дослідницьких центрах, розширення інформаційних можливостей, всебічної підтримки молодих дослідників;
 • розвиток зовнішніх зв`язків у галузі науки з вищими навчальними закладами й науковими центрами, галузевими інститутами й промисловими підприємствами України, держав СНД, розвинених країн, й утворення на цій основі довготривалих договорів;
 • створення об`єктів інтелектуальної власності, їх комерціалізація, інноваційне впровадження.
 • Тому метою НОЦ в сфері науки і освіти є створення фундаментальних принципів функціонування збалансованих геотехнічних систем, сучасного науково-технічного та організаційного світогляду у використанні сировинного та енергетичного потенціалу цих систем з одночасним забезпеченням їх стійкості.

  Досягнення означеної мети здійснюється через виконання наукових і освітніх завдань НОЦ, який об’єднує існуючі в НГУ наукові школи і кафедри відповідних напрямків.


  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт