Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Редакційно-видавничий відділ

Начальник редакційно-видавничого відділу
Горенко Анатолій Карпович

Одна з найстаріших структур університету (організована в 1928 році) має на меті удосконалювати видавничу діяльність у цьому закладі освіти, спрямовуючи її на підвищення рівня підготовки фахівців гірничої галузі та на постійне збільшення обсягів друкованої продукції для потреб університету. Так, у 2011 році випущено понад 200 різних видань.

РВВ разом з редакційною та вченою радами університету координує видавничо-поліграфічну діяльність, зокрема реалізує підготовку до друку, видання й тиражування підручників, навчальних посібників, текстів і конспектів лекцій, збірників наукових праць, монографій, наукових журналів, інструктивно-методичної літератури для студентів тощо.

Колектив РВВ працює над підвищенням рівня видань, перебуваючи в постійному творчому діалозі з авторами і замовниками. Значна частина підручників і навчальних посібників виходить під грифом Міносвіти України, що свідчить про успішну діяльність у цьому напрямі.

Для видань використовують папір високого ґатунку, кожна книга випускається в обкладинці індивідуального дизайну. Уся продукція має належний видавничий супровід: міжнародні стандартні номери книг, УДК, ББК, знаки охорони авторських прав.

Редакційно-видавничий відділ укомплектовано працівниками високої кваліфікації, як досвідченими, так і молодими перспективними. Серед них 17 осіб мають вищу освіту, решта – середню спеціальну. Підбір кадрів відбувається на конкурсній основі.

Напрями діяльності персоналу РВВ:

 • комп’ютерний набір текстів і верстання оригінал-макетів видань;
 • редагування навчальної та наукової літератури;
 • копіювання навчальних і службових документів;
 • оперативний друк;
 • офсетний друк;
 • післядрукарська обробка продукції.
 • Сучасна поліграфічна й комп’ютерна база відділу постійно оновлюється.

  Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 від 11.06.2004 р.

  Видавничий ідентифікатор ISBN 350.

  Контакти: телефони (0562) 47-39-69, 47-24-47, факс (0562) 47-24-47.

  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт