Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Вчена рада

Голова Вченої ради
Півняк Геннадій Григорович

Доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки.

Контакт:
Тел.: (056) 744 62 19, (0562) 46 40 62
E-mail: pgg@nmu.oneВчена рада – колегіальний орган управління Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", який розглядає найважливіші питання його діяльності та розвитку. Вчену раду очолює її голова – ректор. Не менш як 75 % загальної чисельності складу Вченої ради становлять науково-педагогічні працівники НТУ "Дніпровська політехніка" . Рішенням Конференції трудового колективу від 26.10.2015 р. (протокол № 2) створена строком на п`ять років у складі 90 осіб.

До складу Вченої ради входять проректори, директори інститутів, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування, дійсні члени та член-кореспонденти НАН України, Заслужені професори НТУ "Дніпровська політехніка", виборні представники від науково-педагогічних працівників, керівник профспілкової організації.

До компетенції Вченої ради НТУ "Дніпровська політехніка" належать:

 • подання до конференції трудового колективу проекту Статуту та зміни і доповнення до нього;
 • ухвалення фінансових планів і звітів Університету;
 • опрацювання, розгляд і подання ректору до затвердження проектів нормативних документів Університету, що регламентують усі види статутної діяльності, проектів утворення, організації чи ліквідації структурно-адміністративних підрозділів Університету;
 • подання ректору пропозиції щодо призначення та звільнення з посади проректорів, директорів інститутів, головного бухгалтера, директора бібліотеки;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
 • ухвалення навчальних програм та навчальні плани;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної та фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів;
 • прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;
 • присудження звання "Почесного професора", “Заслуженого професора”, "Заслуженого науковця", "Заслуженого працівника", "Заслуженого викладача" Національного гірничого університету та встановлення щомісячної довічної плати (стипендію, грант) на підставі відповідного Положення;
 • присудження щорічних премій імені видатних вчених Національного гірничого університету на підставі відповідного Положення;
 • присудження щорічних премій Національного гірничого університету в галузі освіти і науки на підставі відповідного Положення;
 • рекомендація науковців та науково-педагогічних працівників у дійсні члени і у члени-кореспонденти Національної академії наук України, Академії педагогічних наук та інших Академій;
 • висунення або представлення наукових розробок та проекти на здобуття національних і міжнародних премій;
 • встановлення іменних стипендій та стипендій Вченої ради Університету, рекомендація кандидатів на здобуття іменних і спеціальних стипендій.
 • Розгляд питань Вченою радою і прийняття рішення фіксуються у протоколах засідань, які підписують голова і учений секретар Вченої ради. Рішення Вченої ради реалізуються на підставі наказів ректора.

  Напрями діяльності секретаріату Вченої ради:

 • підготовка засідань Вченої ради НТУ "Дніпровська політехніка";
 • підготовка засідань ректорату;
 • робота зі спеціалізованими вченими радами НТУ "Дніпровська політехніка";
 • робота зі здобувачами вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;
 • контроль роботи Вчених рад факультетів тощо.
 • Основні нормативні документи:

 • Порядок присвоєння вчених звань професора і доцента.
 • Положення про спеціалізовані вчені ради.
 • Основні вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів.
 • Перелік документів, що подаються до спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій.
 • Перелік документів здобувача вченого звання.
 • Положення про конкурси.
 • Інформація про конкурси.
 • Контакти:

  Розташування – корпус 1, кімната 1/105
  Телефони: +38056 746-22-00, 3-34 (внутрішній)
  E-mail: sulependra@gmail.com

  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт