Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ - 2021

Спеціальність Назва освітньої програми та проєкт для завантаження Гарант освітньої програми та електронна адреса для надання пропозицій Відгуки на проєкт освітньої програми Кінцевий термін надання пропозицій Статус ОП
Перший (бакалаврський) рівень
032 Історія та археологіяСоціальна антропологія
проєкт ОП 2021
Василенко Віталій Олександрович
Vasylenko.Vi.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021ОП Затверджена 
033 Філософія Філософія
проєкт ОП 2021
Тарасова Наталія Юріївна
Tarasova.N.Yu@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
034 КультурологіяКультурологія
проєкт ОП 2021
Годенко-Наконечна Олена Петрівна Hodenko-Nakonechna.O.P@nmu.oneвідгуки01.03.2021ОП затверджена 
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
проєкт ОП 2021
Савіна Юлія Олександрівна
Savina.Yu.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
035 Філологія Українська мова та література
проєкт ОП 2021
Ігнатьєва Світлана Євгенівна
Ihnatieva.S.Ye@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
052 Політологія Політологія
проєкт ОП 2021
Первий Геннадій Леонідович
Pervyi.H.L@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
проєкт ОП 2021
Пашкевич Марина Сергіївна
Pashkevych.M.S@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування
проєкт ОП 2021
Соляник Людмила Григорівна Solianyk.L.H@nmu.one
відгуки
01.03.2021 ОП затверджена 
073 Менеджмент Менеджмент
проєкт ОП 2021
Бойченко Микола Вікторович
Boichenko.M.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
проєкт ОП 2021
Шаповал Вадим Анатолійович
Shapoval.V.A@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
081 ПравоПраво
проєкт ОП 2021 
Пушкіна Олена Вікторівна
Pushkina.O.V@nmu.one  
відгуки01.03.2021ОП затверджена
101 ЕкологіяЕкологія
проєкт ОП 2021
Кулікова Дар'я Володимирівна
Kulikova.D.V@nmu.one 
відгуки01.03.2021 ОП затверджена 
103 Науки про Землю Геологія
проєкт ОП 2021
Приходченко Василь Федорович
Prykhodchenko.V.F@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія
проєкт ОП 2021
Сергєєва Катерина Леонідівна
Sergieieva.K.L@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
125 Кібербезпека Кібербезпека
проєкт ОП 2021
Герасіна Олександра Володимирівна
Herasina.O.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
проєкт ОП 2021
Гаркуша Ігор Миколайович
Garkusha.I.M@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
131 Прикладна механіка
Комп’ютерні технології машинобудівного виробництва
проєкт ОП 2021
Богданов Олександр Олександрович  Bohdanov.O.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена 
132 Матеріалознавство Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів
проєкт ОП 2021
Ротт Наталія Олександрівна
Rott.N.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
132 Матеріалознавство
Біотехнічне та медичне матеріалознавство
проєкт ОП 2021
Долгов Олександр Михайлович 
Dolgov@nmu.one
відгуки01.03.2021 ОП затверджена 
133 Галузеве машинобудування Комп'ютерний інжиніринг у машинобудування
проєкт ОП 2021
Полушина Марина Віталіївна
Polushyna.M.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОП 2021
Казачковський Микола Миколайович
Kazachkovskyi.M.M@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2021
Соснін Костянтин Володимирович Sosnin.K.V@nmu.one відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
проєкт ОП 2021
Заславський Олександр Михайлович
Zaslavskyi.O.M@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія
проєкт ОП 2021
Коверя Андрій Сергійович
Koverya.A.S@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
проєкт ОП 2021
Сафаров Олександр Олександрович
Safarov.O.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
184 Гірництво Гірництво
проєкт ОП 2021
Бондаренко Володимир Ілліч
Bondarenko.V.I@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2021
Жабчик Катерина Сергіївна
Prychyna.K.S@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
проєкт ОП 2021
Янкін Олександр Євгенович
Yankin.O.Ye@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
242 Туризм Туризм
Проєкт ОП 2021
Шаповал Валентина Михайлівна
Shapoval.V.M@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
263 Цивільна безпека Цивільна безпека
проєкт ОП 2021
Яворська Олена Олександрівна
Yavorska.O.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
проєкт ОП 2021
Новицький Олексій Володимирович
Novytskyi.O.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
проєкт ОП 2021
Болдуєв Михайло Валентинович
Bolduiev.M.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
проєкт ОП 2021
Пєрфільєва Анастасія олександрівна
Perfilieva.A.O@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена 
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
проєкт ОП 2021
Гузенко Ірина Юріївна
Huzenko.I.Yu@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
Другий (магістерський) рівень
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
проєкт ОП 2021
Усатенко Ольга Вікторівна
Usatenko.Ol.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
проєкт ОП 2021
Бардась Артем Володимирович
Bardas.A.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
073 Менеджмент Менеджмент організацій і логістика
проєкт ОП 2021
Іванова Марина Іллівна
Ivanova.M.I@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
073 Менеджмент Управління проєктами
проєкт ОП 2021
Чорнобаєв Владислав Володимирович
Chornobaiev.V.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
073 Менеджмент Адміністративний менеджмент
проєкт ОП 2021
Касьяненко Лілія Володимирівна
Kasianenko.I.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
075 Маркетинг Маркетинг
проєкт ОП 2021
Касян Сергій Якович
Kasian.S.Ya@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
проєкт ОП 2021
Вагонова Олександра Григорівна
Voh@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
101 Екологія Екологія
проєкт ОП 2021
Кулікова Дар'я Володимирівна
Kulikova.D.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
103 Науки про Землю Геологія, гідрогеологія, геофізика
проєкт ОП 2021
Рузіна Марина Вікторівна
Ruzyna.M.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення
проєкт ОП 2021
Іванченко Олег Васильович
Ivanchenko.O.V@nmu.one 
відгуки01.03.2021ОП затверджена
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія
проєкт ОП 2021
Цвіркун Леонід Іванович
Tsvirkun.L.I@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
125 Кібербезпека Кібербезпека
проєкт ОПП 2021
Корнієнко Валерій Іванович
Korniienko.V.I@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
проєкт ОПП 2021
Гнатушенко Володимир Володимирович
Hnatushenko.V.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
133 Галузеве машинобудування Гірничі машини та комплекси
проєкт ОП 2021
Заболотний Костянтин Сергійович
Zabolotnyi.K.S@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОП 2021
Іванов Олексій Борисович
Ivanov.O.B@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2021
Бубліков Андрій Вікторович
Bublikov.A.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
проєкт ОП 2021
Глухова Наталія Вікторівна
Hlukhova.N.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
проєкт ОП 2021
Гусєв Олександр Юрійович
Husiev.O.Yu@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
184 Гірництво Прогресивні технології розробки мінеральних ресурсів
проєкт ОП 2021
Власов Сергій Федорович
Vlasov.S.F@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
184 Гірництво Інжиніринг гірництва
проєкт ОП 2021
Ковалевська Ірина Анатоліївна
Kovalevska.I.A@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2021
Нечитайло Олександр Євгенович
Nechytailo.O.Y@nmu.one 
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
Проєкт ОП 2021
Рябчій Владислав Валерійович Riabchii.V.V@nmu.one відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
263 Цивільна безпека Цивільна безпека
Проєкт ОП 2021
Чеберячко Сергій Іванович
Cheberiachko.S.I@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Проєкт ОП 2021
Таран Ігор Олександрович
Taran.I.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
Проєкт ОП 2021
Ісіков Сергій Миколайович
Isikov.S.M@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
                                                                                      Третій (освітньо-науковий) рівень
033 Філософія Філософія
Проєкт ОП 2021
Шабанова Юлія Олександрівна
Shabanova.Yu.O@nmu.one
відгуки 31.01.2021 ОП затверджена
081 Право Право
Проєкт ОП 2021
Легеза Юлія Олександрівна
Leheza.Yu.O@nmu.one
відгуки 31.01.2021 ОП затверджена
122 Комп'ютерні наукиКомп'ютерні науки
Проєкт ОП 2021
Мороз Борис Іванович
Moroz.B.I@nmu.one
відгуки31.01.2021ОП затверджена 
133 Галузеве машинобудуванняГалузеве машинобудування
Проєкт ОП 2021
Бондаренко Андрій Олексійович
Bondarenko.A.O@nmu.one
відгуки31.01.2021ОП затверджена 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Проєкт ОП 2021
Папаїка Юрій Анатолійович
Papaika.Yu.A@nmu.one
відгук 31.01.2021 ОП затверджена


ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ - 2022

Спеціальність Назва освітньої програми та проєкт
для завантаження
Гарант освітньої програми та електронна адреса для надання пропозицій Відгуки на проєкт освітньої програми Кінцевий термін надання пропозицій Статус ОП
Перший (бакалаврський) рівень
015 Професійна освітаПрофесійна освіта
(Нафтогазова справа)
проєкт ОП 2022
Калюжна Таїсія Миколаївна
Kaluzhna@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
032 Історія та археологіяСоціальна антропологія
проєкт ОП 2022
Василенко Віталій
Олександрович
Vasylenko.Vi.O@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
033 ФілософіяФілософія
проєкт ОП 2022
Тарасова Наталія Юріївна
Tarasova.N.U@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
034 КультурологіяКультурологія
проєкт ОП 2022
Годенко-Наконечна Олена Петрівна Hodenko-Nakonechna.O.P@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
035 ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
проєкт ОП 2022
Савіна Юлія Олександрівна
Savina.Yu.O@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
035 ФілологіяУкраїнська мова та література
проєкт ОП 2022
Ігнатьєва Світлана Євгенівна
Ihnatieva.S.Ye@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
051 ЕкономікаЕкономіка
проєкт ОП 2022
Чуріканова Олена Юріївна
Churikanova.O.Yu@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
052 ПолітологіяПолітологія
проєкт ОП 2022
Первий Геннадій Леоніович
Pervyi.H.L@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
071 Облік і оподаткуванняОблік і аудит
проєкт ОП 2022
Пашкевич Марина Сергіївна
Pashkevych.M.S@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування
проєкт ОП 2022
Соляник Людмила Григорівна
solianyk.l.h@nmu.one 
відгуки15.02.22 ОП затверджена
073 МенеджментМенеджмент
проєкт ОП 2022
Баранець Ганна Валеріївна
Baranets.G.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
075 МаркетингМаркетинг
проєкт ОП 2022
Шинкаренко Наталія
Валентинівна
Shynkarenko.N.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
081 ПравоПраво
проєкт ОП 2022
Пушкіна Олена Вікторівна
Pushkina.O.V@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
091 БіологіяБіологія
проєкт ОП 2022
Клімкіна Ірина Іванівна
Klimkina.I.I@nmu.one
відгуки 15.02.22 ОП затверджена
101 Екологія Екологія
проєкт ОП 2022
Матухно Олена Вікторівна
Matukhno.O.V@nmu.one
відгуки 15.02.22 ОП затверджена
103 Науки про ЗемлюГеологія
проєкт ОП 2022
Приходченко Василь
Федорович
Prykhodchenko.V.F@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення
проєкт ОП 2022
Приходченко Сергій
Дмитрович
Prykhodchenko.S.D@nmu.one 
відгуки
15.02.22ОП затверджена
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки
проєкт ОП 2024
Спірінцев В'ячеслав Васильович  Spirintsev.V.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
123 Комп'ютерна інженеріяКомп'ютерна інженерія
проєкт ОП 2022
Сергєєва Катерина Леонідівна
Sergieieva.K.L@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
131 Прикладна механікаКомп'ютерні технології машинобудівного виробництва
проєкт ОП 2022
Богданов Олександр
Олександрович
Bohdanov.o.o@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
132 МатеріалознавствоПромислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів
проєкт ОП 2022
Ротт Наталія Олександрівна
Rott.N.O@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
132 МатеріалознавствоМатеріали для експлуатації механічного обладнання
проєкт ОП 2022
Григоренко Володимир
Устинович
Hryhorenko.V.U@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
132 Матеріалознавство
Біотехнічне та медичне матеріалознавство
проєкт ОП 2022
Колосов Дмитро Леонідович
Kolosov.D.L@nmu.one
відгуки
15.02.22
ОП затверджена
133 Галузеве машинобудуванняКомп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні
проєкт ОП 2022
Полушина Марина Віталіївна
Polushyna.M.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОП 2022
Казачковський Микола
Миколайович
Kazachkovskyi.M.M@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2022 
Соснін Костянтин
Володимирович
Sosnin.K.V@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
проєкт ОП 2022
Заславський Олександр Михайлович
Zaslavskyi.O.M@nmu.one 

відгуки15.02.22ОП затверджена
185 Нафтогазова інженерія та технології
Нафтогазова інженерія та технології
проєкт ОП 2022
Хоменко Володимир Львович
Homenko.V.L@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2022
Жабчик Катерина Сергіївна
Prychyna.K.S@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
242 ТуризмТуризм
проєкт ОП 2022
Бондаренко Людмила
Анатоліївна
Bondarenko.L.A@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
263 Цивільна безпекаЦивільна безпека
проєкт ОП 2022
Яворська Олена
Олександрівна
Yavorska.O.O@nmu.one
відгуки15.02.22 ОП затверджена
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
проєкт ОП 2022
Весела Марія Анатоліївна
Vesela.M.A@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
проєкт ОП 2022
Пєрфільєва Анастасія олександрівна
Perfilieva.A.O@nmu.one
відгуки 15.02.22ОП затверджена
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
проєкт ОП 2022
Гузенко Ірина Юріївна
Huzenko.I.Yu@nmu.one
відгуки 15.02.22 ОП затверджена

Другий (магістерський) рівень

051 ЕкономікаЕкономічна кібернетика
проєкт ОП 2022
Антонюк Оксана Петрівна
Antoniuk.O.P@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
071 Облік і оподаткуванняОблік і аудит
проєкт ОП 2022
Усатенко Ольга Вікторівна
Usatenko.O.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування
проєкт ОП 2022
Єрмошкіна Олена
Вячеславівна
Ermoshkina.O.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
073 Менеджмент Адміністративний менеджмент
проєкт ОП 2022
Касьяненко Лілія
Володимирівна
Kasianenko.L.V@nmu.one
відгуки15.02.22 ОП затверджена 
073 МенеджментУправління проєктами
проєкт ОП 2022
Романюк Наталія
Миколаївна
Romaniuk.N.M@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
075 МаркетингМаркетинг
проєкт ОП 2022
Касян Сергій Якович
Kasian.S.Ya@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
проєкт ОП 2022
Вагонова Олександра
Григорівна
VOH@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
081 ПравоПраво
проєкт ОП 2022
Хряпінський Петро
Васильович
Khriapinskyi.P.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
103 Науки про ЗемлюГеологія, гідрогеологія, геофізика
проєкт ОП 2022
Рузіна Марина
Вікторівна
Ruzina.M.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія прорамного забезпечення
проєкт ОП 2022
Удовик Ірина Михайлівна
Udovyk.I.M@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 
проєкт ОП 2022
Цвіркун Леонід Іванович
Tsvirkun.L.I@nmu.one
відгуки15.02.22 ОП затверджена 
125 Кібербезпека
Кібербезпека
проєкт ОП 2022
Корнієнко Валерій Іванович
Korniienko.V.I@nmu.one
відгуки
15.02.22 
ОП затверджена
126 Інформаційні системи та технологіїІнформацінйі системи та технології
проєкт ОПП 2022
Гаркуша Ігор Миколайович
Garkusha.I.M@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена 
131 Прикладна механіка
Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва
проєкт ОНП 2022
Пацера Сергій Тихонович
Patsera.S.T@nmu.one
відгуки 15.02.22ОП затверджена
132 МатеріалознавствоПромислова естетика і сертифікація виробничого обладнання
проєкт ОП 2022
Зіборов Кирило Альбертович
Ziborov.K.A@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОП 2022
Іванов Олексій Борисович
Ivanov.O.B@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена 
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2022 
Бубліков Андрій Вікторович
Bublikov.A.V@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
проєкт ОП 2022
Глухова Наталія Вікторівна
Hlukhova.N.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
183 Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища
проєкт ОП 2022
Кулікова Дар'я Володимирівна
Kulikova.D.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
185 Нафтогазова інженерія та технологіїНафтогазова інженерія та технології
проєкт ОП 2022
Коровяка Євгеній Анатолійович
Koroviaka.Ye.A@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2022
Нечитайло Олександр Євгенович 
Nechytailo.O.Y@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
263 Цивільна безпека Цивільна безпека
проєкт ОП 2022
Чеберячко Сергій Іванович
Cheberiachko.S.I@nmu.one 

відгуки 15.02.22ОП затверджена
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
проєкт ОП 2022
Літвінова Яна Володимирівна Litvinova.Ya.V@nmu.one відгуки15.02.22ОП затверджена
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування
проєкт ОП 2022
Маматова Тетяна Валеріївна
Mamatova.T.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена

Третій (освітньо-науковий) рівень

033 ФілософіяФілософія
проєкт ОНП 2022
Шабанова Юлія Олександрівна
Shabanova.Yu.O@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена 
081 ПравоПраво
проєкт ОНП 2022
Легеза Юлія Олександрівна
leheza.yu.o@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
122 Комп'ютерні наукиКомп'ютерні науки
проєкт ОНП 2022
Мороз Борис Іванович
Moroz.B.I@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
133 Галузеве машинобудуванняГалузеве машинобудування
проєкт ОНП 2022
Бондаренко Андрій Олексійович
Bondarenko.A.O@nmu.one
відгуки05.07.22ОП затверджена
183 Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища
проєкт ОНП 2022 
Ковров Олександр Станіславович
Kovrov.O.S@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології
Проєкт ОНП 2022
Судаков Андрій Костянтинович
Sudakov.A.K@nmu.one
відгуки 15.02.22 ОП затверджена
263 Цивільна безпека Цивільна безпека
Проєкт ОНП 2022
Голінько Василь Іванович
Holinko.V.I@nmu.one
відгуки 15.02.22 ОП затверджена
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування
Проєкт ОНП 2022
Липовська Наталія Анатоліївна 
Lypovska.N@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена 

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ - 2023


Спеціальність Назва освітньої програми та проєкт
для завантаження
Гарант освітньої програми та електронна адреса для надання пропозицій Відгуки на проєкт освітньої програми Кінцевий термін надання пропозицій Статус ОП
                                                                          Перший (бакалаврський) рівень
015 Професійна освітаПрофесійна освіта (Нафтогазова справа)
проєкт ОП 2023
Калюжна Таїсія Миколаївна  Kaluzhna@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
032 Історія та археологіяСоціальна антропологія
проєкт ОП 2023
Василенко Віталій Олександрович
Vasylenko.Vi.O@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
033 ФілософіяФілософія
проєкт ОП 2023
Тарасова Наталія Юріївна
Tarasova.N.Yu@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
034 КультурологіяКультурологія
проєкт ОП 2023
Годенко-Наконечна Олена Петрівна Hodenko-Nakonechna.O.P@nmu.one відгуки23.01.23ОП затверджена
035 ФілологіяУкраїнська мова та література
проєкт ОП 2023
Ігнатьєва Світлана Євгенівна
Ihnatieva.S.Ye@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
035 ФіологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
проєкт ОП 2023
Савіна Юлія Олександрівна
Savina.Yu.O@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
051 ЕкономікаЕкономіка
проєкт ОП 2023
Приходченко Оксана
Юріївна
Prykhodchenko.O.Yu@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
052 ПолітологіяПолітологія
проєкт ОП 2023
Первий Геннадій Леонідович
Pervyi.H.L@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
061 ЖурналістикаЖурналістика
проєкт ОП 2023
Гусак Наталія Анатоліївна 
Husak.N.A@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
071 Облік і оподаткуванняОблік і аудит
проєкт ОП 2023
Пашкевич Марина Сергіївна
Pashkevych.M.S@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування
проєкт ОП 2023
Букреєва Дар’я Сергіївна Bukreieva.D.S@nmu.one відгуки23.01.23ОП затверджена
073 МенеджментМенеджмент
проєкт ОП 2023
Баранець Ганна Валеріївна
Baranets.G.V@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
075 МаркетингМаркетинг
проєкт ОП 2023
Шинкаренко Наталія Валентинівна
Shynkarenko.N.V@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
проєкт ОП 2023
Шаповал Вадим Анатолійович
Shapoval.V.A@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
091 Біологія та біохіміяБіологія
проєкт ОП 2023
Клімкіна Ірина Іванівна
Klimkina.I.I@nmu.one
відгуки
23.01.23
ОП затверджена
101 ЕкологіяЕкологія
проєкт ОП 2023
Матухно Олена Вікторівна
Matukhno.O.V@nmu.one
відгуки
23.01.23
ОП затверджена
103 Науки про ЗемлюГеологія
проєкт ОП 2023
Приходченко Василь Федорович
Prykhodchenko.V.F@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
113 Прикладна математикаМатематичне моделювання систем і процесів
проєкт ОП 2023
Кагадій Тетяна Станіславівна
Kaghadij.T.S@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення
проєкт ОП 2023
Приходченко Сергій Дмитрович
Prykhodchenko.S.D@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
122 Комп'ютерні наукиКомп'ютерні науки
проєкт ОП 2023
Спірінцев В'ячеслав Васильович
Spirintsev.V.V@nmu.one 
відгуки23.01.23
ОП затверджена
123 Комп'ютерна інженеріяКомп'ютерна інженерія
проєкт ОП 2023
Сергєєва Катерина Леонідівна 
Sergieieva.K.L@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
124 Системний аналізСистемний аналіз
проєкт ОП 2023
Коряшкіна Лариса Сергіївна
Koriashkina.L.S@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
125 Кібербезпека та захист інформаціїКібербезпека
проєкт ОП 2023
Герасіна Олександра Володимирівна
Herasina.O.V@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні системи та технології
проєкт ОП 2023
Гаркуша Ігор Миколайович 
Garkusha.I.M@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
131 Прикладна механікаКомп’ютерні технології машинобудівного виробництва 
проєкт ОП 2023
Богданов Олександр Олександрович
Bohdanov.O.O@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
132 Матеріало-знавствоПромислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів
проєкт ОП 2023
Ротт Наталія Олександрівна
Rott.N.O@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
132 Матеріало-знавствоБіотехнічне та медичне матеріалознавство
проєкт ОП 2023
Колосов Дмитро Леонідович Kolosov.D.L@nmu.one відгуки23.01.23ОП затверджена
133 Галузеве машинобудуванняКомп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні
проєкт ОП 2023
Полушина Марина Віталіївна
Polushyna.M.V@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена 
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОП 2023
Луценко Іван Миколайович
Lutsenko.I.M@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології та інженерія
проєкт ОП 2023
Коверя Андрій Сергійович  Koverya.A.S@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
172 Електронні комунікації та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка
проєкт ОП 2023
Сафаров Олександр Олександрович Safarov.O.O@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаАвтоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2023
Трипутень Микола Мусійович
Triputen.M.M@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаЦифрові системи керування енергетичними ресурсами та технологіями
проєкт ОП 2023
Бешта Дмитро Олександрович
Beshta.D.O@nmu.one
відгуки
23.01.23
ОП затверджена
175 Інформаційно-вимірювальні технологіїМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
проєкт ОП 2023
Соснін Костянтин Володимирович
Sosnin.K.V@nmu.one
відгуки
23.01.23
ОП затверджена
183 Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища
проєкт ОП 2023
Миронова Інна Геннадіївна  Mironova.I.G@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
184 ГірництвоГірництво
проєкт ОП 2023
Бондаренко Володимир Ілліч 
Bondarenko.V.I@nmu.one
відгуки
23.01.23
ОП затверджена
185 Нафтогазова інженерія та технологіїНафтогазова інженерія та технології
проєкт ОП 2023
Хоменко Володимир Львович Homenko.V.L@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2023
Жабчик Катерина Сергіївна 
Prychyna.K.S@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіїГідротехнічне будівництво та водна інженерія
проєкт ОП 2023
Чушкіна Ірина Вікторівна
Chushkina.Ir.V@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена 
231 Соціальна роботаСоціальна та молодіжна робота
проєкт ОП 2023
Бородін Євгеній Іванович Borodin.Ye.I@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
242 Туризм і рекреаціяТуризм
проєкт ОП 2023
Бондаренко Людмила Анатоліївна
Bondarenko.L.A@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
274 Автомобільний транспортАвтомобільний транспорт
проєкт ОП 2023
Крівда Віталій Валерійович Krivda.V.V@nmu.one відгуки23.01.23ОП затверджена
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
проєкт ОП 2023
Литвин Вадим Вікторович
Lytvyn.V.V@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
281 Публічне управління та адмініструванняПіблічне управління та адміністрування
проєкт ОП 2023
Болдуєв Михайло Валентинович
Bolduiev.M.V@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
291Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії проєкт ОП 2023
Перфільєва Анастасія Олександрівна Perfilieva.A.O@nmu.one відгуки23.01.23ОП затверджена
292 Міжнародні економічні відносиниМіжнародні економічні відносини
проєкт ОП 2023
Гузенко Ірина Юріївна Huzenko.I.Yu@nmu.one відгуки23.01.23ОП затверджена
                                                                            Другий (магістерський) рівень
011 Освітні, педагогічні наукиОсвітні, педагогічні науки
проєкт ОП 2023
Козинець Інна Іванівна
Kozynets.I.I@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
035 ФілологіяУкраїнська мова та література
проєкт ОП 2023
Біляцька Валентина Петрівна
Biliatska.V.P@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
035 ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
проєкт ОП 2023
Висоцька Тетяна Миколаївна
Vysotska.T.M@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
052 ПолітологіяПолітологія
проєкт ОП 2023
Кравець Анастасія Юріївна
Kravets.A.Yu@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
071 Облік і оподаткуванняОблік і аудит
проєкт ОП 2023 
Усатенко Ольга Вікторівна
Usatenko.Ol.V@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування
проєкт ОП 2023
Єрмошкіна Олена Вячеславівна
Ermoshkina.O.V@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
073 МенеджментМенеджмент в охороні здоров'я
проєкт ОП 2023
Чикаренко Ірина Аркадіївна Chykarenko.I@nmu.oneвідгуки23.01.23ОП затверджена
073 МенеджментУправління проєктами
проєкт ОП 2023
Романюк Наталія Миколаївна 
Romaniuk.N.M@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
073 МенеджментАдміністративний менеджмент
проєкт ОП 2023
Касьяненко Лілія Володимирівна 
Kasianenko.L.V@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
073 МенеджментМенеджмент організацій і логістика
проєкт ОП 2023
Іванова Марина Іллівна
Ivanova.M.I@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
073 МенеджментМенеджмент зовнішньо-
економічної діяльності
проєкт ОП 2023
Варяниченко Олена Володимирівна
Varyanichenko.O.V@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
075 МаркетингМаркетинг
проєкт ОП 2023
Касян Сергій Якович
Kasian.S.Ya@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
076 Підприємництво, торгівл та біржова діяльністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
проєкт ОП 2023
Вагонова Олександра Григорівна
VOH@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
081 ПравоПраво
проєкт ОП 2023
Хряпінський Петро
Васильович Khriapinskyi.P.V@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
101 ЕкологіяЕкологія
проєкт ОП 2023 
Борисовська Олена Олександрівна 
Borysovska.O.O@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
103 Науки про ЗемлюГеологія, гідрогеологія, геофізика
проєкт ОП 2023
Рузіна Марина Вікторівна
Ruzyna.M.V@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення
проєкт ОП 2023
Удовик Ірина Михайлівна
Udovyk.I.M@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
123 Комп'ютерні наукиКомп'ютерні науки
проєкт ОП 2023
Цвіркун Леонід Іванович
Tsvirkun.L.I@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
124 Системний аналізСистемний аналіз
проєкт ОП 2023
Купенко Ольга  Петрівна Kupenko.O.P@nmu.one відгуки23.01.23ОП затверджена
125 Кібербезпека та захист інформаціїКібербезпека
проєкт ОП 2023
Корнієнко Валерій Іванович
Korniienko.V.I@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні системи та технології
проєкт ОП 2023
Каштан Віта Юріївна
Kashtan.V.Yu@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
131 Прикладна механікаНаскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва
проєкт ОНП 2023
Пацера Сергій Тихонович
Patsera.S.T@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
132 Матеріало-знавствоПромислова естетика та сертифікація виробничого обладнання
проєкт ОП 2023
Зіборов Кирило Альбертович
Ziborov.K.A@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
133 Галузеве машинобудуванняТехнології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні
проєкт ОП 2023
Заболотний Костянтин Сергійович
Zabolotnyi.K.S@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
133 Галузеве машинобудування
Гірничі машини та комплекси
проєкт ОП 2023
Ганкевич Валентин Федосійович
Hankevych.V.F@nmu.one
відгуки
23.01.23
ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОП 2023
Худолій Сергій Сергійович
Khudolii.S.S@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
172 Електронні комунікації та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка
проєкт ОП 2023
Гусєв Олександр Юрійович Husiev.O.Yu@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2023
Бубліков Андрій Вікторович
Bublikov.A.V@nmu.one
відгуки
23.01.23
ОП затверджена
183 Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища
проєкт ОП 2023
Кулікова Дар'я Володимирівна
Kulikova.D.V@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
183 Технології захисту навколишнього середовища
Ресурсо-
збереження в гірничо-металургійному комплексі
проєкт ОНП 2023
Колесник Валерій Євгенович
Kolesnik.V.Ye@nmu.one
відгуки
23.01.23
ОП затверджена
184 ГірництвоІнжиніринг гірництва
проєкт ОП 2023
Дичковський Роман Омелянович
Dychkovskyi.R.O@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
184 ГірництвоВідкрита розробка родовищ
проєкт ОП 2023
Собко Борис Юхимович
Sobko.B.Yu@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
184 ГірництвоОхорона праці
проєкт ОП 2023
Муха Олег Анатолійович
Mukha.O.A@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
185 Нафтогазова інженерія та технологіїНафтогазова інженерія та технології
проєкт ОП 2023
Ігнатов Андрій Олександрович Ignatov.A.A@nmu.one відгуки23.01.23ОП затверджена
192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2023
Іванова Ганна Павлівна 
Ivanova.H.P@nmu.one 
відгуки23.01.23ОП затверджена
242 Туризм і рекреаціяТуристична діяльність
проєкт ОП 2023
Безугла Людмила Сергіївна 
Bezuhla.L.S@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
проєкт ОП 2023
Літвінова Яна Володимирівна
Litvinova.Ya.V@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування
проєкт ОП 2023 
Маматова Тетяна Валеріївна Mamatova.T.V@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
281 Публічне управління та адмініструванняЦифрове врядування
проєкт ОП 2023
Квітка Сергій Андрійович     Kvitka.S@nmu.one
відгуки23.01.23ОП затверджена
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
проєкт ОП 2023
Бутиріна Марія Валеріївна Butyrina.M.V@nmu.oneвідгуки23.01.23ОП затверджена

Третій (освітньо-науковий) рівень

033 ФілософіяФілософія
проєкт ОНП 2023
Шабанова Юлія Олександрівна
Shabanova.Yu.O@nmu.one
відгуки21.12.22ОП затверджена
073 МенеджментМенеджмент
проєкт ОНП 2023
Бардась Артем Володимирович
Bardas.A.V@nmu.one
відгуки21.12.22ОП затверджена
081 ПравоПраво
проєкт ОНП 2023
Легеза Юлія Олександрівна
Leheza.Yu.O@nmu.one
відгуки21.12.22ОП затверджена 
103 Науки про ЗемлюНаки про Землю
проєкт ОНП 2023
Тяпкін Олег Костянтинович
Tiapkin.O.K@nmu.one 
відгуки21.12.22ОП затверджена
122 Комп'ютерні наукиКомп'ютерні науки
проєкт ОНП 2023
Мороз Борис Іванович
Moroz.B.I@nmu.one
відгуки21.12.22ОП затверджена 
124 Системний аналізСистемний аналіз
проєкт ОНП 2023
Молоканова Валентина Михайлівна Molokanova.V.M@nmu.one відгуки21.12.22ОП затверджена
126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні системи та технології
проєкт ОНП 2023
Гнатушенко Володимир Володимирович
Hnatushenko.V.V@nmu.one 
відгуки21.12.22ОП затверджена
131 Прикладна механікаПрикладана механіка
проєкт ОНП 2023
Сдвижкова Олена Олександрівна
Sdvyzhkova.O.O@nmu.one
відгуки21.12.22ОП затверджена
133 Галузеве машинобудуванняГалузеве машинобудування
проєкт ОНП 2023
Бондаренко Андрій Олексійович Bondarenko.A.O@nmu.one 
відгуки21.12.22ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОНП 2023
Папаїка Юрій Анатолійович
Papaika.Yu.A@nmu.one
відгуки21.12.22ОП затверджена
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехнікаАвтоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
проєкт ОНП 2023
Ткачов Віктор Васильович
Tkachev@nmu.one
відгуки21.12.22ОП затверджена 
183 Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища
проєкт ОНП 2023
Ковров Олександр Станіславович
Kovrov.O.S@nmu.one
відгуки21.12.22ОП затверджена 
184 ГірництвоГірництво
проєкт ОНП 2023
Кузьменко Олександр Михайлович
Kuzmenko.O.M@nmu.one
відгуки 21.12.22 ОП затверджена
185 Нафтогазова інженерія та технологіїНафтогазова інженерія та технології
проєкт ОНП 2023
Судаков Андрій
Костянтинович
Sudakov.A.A@nmu.one
відгуки21.12.22 ОП затверджена
281 Публічне управління та адмініструванняПіблічне управління та адміністрування
проєкт ОНП 2023
Липовська Наталія Анатоліївна 
Lypovska.N@nmu.one 
відгуки21.12.22ОП затверджена


ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ - 2024Спеціальність Назва освітньої програми та проєкт
для завантаження
Гарант освітньої програми та електронна адреса для надання пропозицій Відгуки на проєкт освітньої програми Кінцевий термін надання пропозицій Статус ОП
                                                                          Перший (бакалаврський) рівень
014 Середня освіта Середня освіта (Інформатика)
проєкт ОП 2024
Луценко Валентина Іванівна  
Lutsenko.V.I@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
015 Професійна освіта
Професійна освіта (Нафтогазова справа)
проєкт ОП 2024
Калюжна Таїсія Миколаївна  Kaluzhna@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
032 Історія та археологія
Соціальна антропологія
проєкт ОП-2024
Василенко Віталій Олександрович Vasylenko.Vi.O@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення звершено 
033 ФілософіяФілософія
проєкт ОП 2024
Тарасова Наталія Юріївна  
Tarasova.N.Yu@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
034 Культурологія Культурологія
проєкт ОП 2024
Годенко-Наконечна Олена Петрівна 
Hodenko-nakonechna.O.P@nmu.one 
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
035 Філологія
Українська мова та література
проєкт ОП 2024
Ігнатьєва Світлана Євгенівна  Ihnatieva.S.Ye@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
051 ЕкономікаЕкономіка 
проєкт ОП 2024
Чуріканова Олена Юріївна 
Churikanova.O.Yu@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
052 ПолітологіяПолітологія
проєкт ОП 2024
Первий Геннадій Леонідович 
Pervyi.H.L@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
061 ЖурналістикаЖурналістика
проєкт ОП 2024
Гусак Наталія Анатоліївна
Husak.N.A@nmu.one 
відгуки29.01.24Обговорення завершено
071 Облік і оподаткуванняОблік і аудит
проєкт ОП 2024
Шишкова Наталія Леонідівна  Shyshkova.N.L@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
072  Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринокФінанси, банківська справа та страхування
проєкт ОП 2024
Букреєва Дар'я Сергіївна  Bukreieva.D.S@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
073 Менеджмент
Менеджмент
проєкт ОП 2024
Баранець Ганна Валеріївна Baranets.G.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
075 Маркетинг Маркетинг
проєкт ОП 2024
Шинкаренко Наталія Валентинівна 
Shynkarenko.N.V@nmu.one
відгуки 29.01.24 Обговорення завершено
076 Підприємництво та торгівляПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
проєкт ОП 2024
Шаповал Вадим Анатолійович  
Shapoval.V.A@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
081 ПравоПраво 
проєкт ОП 2024 
Пушкіна Олена Вікторівна 
Pushkina.O.V@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено
091 Біологія та біохіміяБіологія
проєкт ОП 2024
Воронкова Юлія Сергіївна 
Voronkova.Yu.S@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено
101 ЕкологіяЕкологія
проєкт ОП 2024
Матухно Олена Вікторівна
Matukhno.O.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
103 Науки про ЗемлюВодні ресурси та геобезпека 
проєкт ОП 2024
Загриценко Аліна Миколаївна  
Zahrytsenko.A.M@nmu.one
відгуки 29.01.24 Обговорення завершено
103 Науки про Землю
Геологія
проєкт ОП 2024
Приходченко Василь Федорович  
Prykhodchenko.V.F@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
104 Фізика та астрономіяФізика
проєкт ОП 2024
Горєв Вячеслав Миколайович
Gorev.V.M@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено
113 Прикладна математикаМатематичне моделювання систем і процесів
проєкт ОП 2024
Кагадій Тетяна Станіславівна
Kaghadij.T.S@nmu.one 
відгуки29.01.24Обговорення завершено
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
проєкт ОП 2024
Приходченко Сергій Дмитрович Prykhodchenko.S.D@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки
проєкт ОП 2024
Спірінцев В'ячеслав Васильович Spirintsev.V.V@nmu.one
відгуки 29.01.24 Обговорення завершено 
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія
проєкт ОП 2024
Цвіркун Леонід  Іванович 
Tsvirkun.L.I@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено
124 Системний аналіз Системний аналіз
проєкт ОП 2024
Коряшкіна Лариса Сергіївна  
Koriashkina.L.S@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
125 Кібербезпека та захист інформаціїКібербезпека
проєкт ОП 2024
Герасіна Олександра Володимирівна 
Herasina.O.V@nmu.one 
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні системи та технології
проєкт ОП 2024
Гаркуша Ігор Миколайович 
Garkusha.I.M@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
131 Прикладна механікаКомп’ютерні технології машинобудівного виробництва
проєкт ОП 2024
Дербаба Віталій Анатолійович
Derbaba.V.A@nmu.one 
відгуки29.01.24Обговорення завершено 
132 МатеріалознавствоПромислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів
проєкт ОП 2024
Ротт Наталія Олександрівна  
Rott.N.O@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено
132 Матеріалознавство Біотехнічне та медичне матеріалознавство
проєкт ОП 2024
Колосов Дмитро Леонідович  Kolosov.D.L@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
133 Галузеве машинобудування Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні
проєкт ОП 2024
Полушина Марина Віталіївна  
Polushyna.M.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія
проєкт ОП 2024
Коверя Андрій Сергійович  
Koverya.A.S@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
172 Електронні комунікації та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка
проєкт ОП 2024
Сафаров Олександр Олександрович 
Safarov.O.O@nmu.one 
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 
Цифрові системи керування енергетичними ресурсами та технологіями
проєкт ОП 2024
Бешта Дмитро Олександрович 
Beshta.D.O@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаАвтоматизація та  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
проєкт ОП 2024
Трипутень Микола Мусійович 
Triputen.M.M@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
175 Інформаційно-вимірювальні технологіїМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
проєкт ОП 2024
Глухова Наталія Вікторівна  
Hlukhova.N.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
183 Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища
проєкт ОП 2024
Миронова Інна Геннадіївна 
Mironova.I.G@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
184 ГірництвоГірництво
проєкт ОП 2024 
Бондаренко Володимир Ілліч
Bondarenko.V.I@nmu.one 
відгуки29.01.24Обговорення завершено
184 ГірництвоЕнергомеханічні комплекси гірничих підприємств
проєкт ОП 2024
Фелоненко Станіслав Васильович
Felonenko.S.V@nmu.on
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
185 Нафтогазова інженерія та технології
Нафтогазова інженерія та технології
проєкт ОП 2024
Хоменко Володимир Львович  Homenko.V.L@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2024
Іванова Ганна Павлівна 
Ivanova.H.P@nmu.one 
відгуки29.01.24Обговорення завершено
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
проєкт ОП 2024
Янкін Олександр Євгенович  
Yankin.O.Ye@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіїГідротехнічне будівництво та водна інженерія
проєкт ОП 2024
Чушкіна Ірина Вікторівна
Chushkina.Ir.V@nmu.one 
відгуки29.01.24Обговорення завершено
231 Соціальна роботаСоціальна та молодіжна робота
проєкт ОП 2024
Бородін Євгеній Іванович 
Borodin.Ye.I@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
242 Туризм і рекреаціяТуризм
проєкт ОП 2024
Бондаренко Людмила Анатоліївна
Bondarenko.L.A@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено
263 Цивільна безпекаЦивільна безпека
проєкт ОП 2024
Яворська Олена Олександрівна
Yavorska.O.O@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено
274 Автомобільний транспортАвтомобільний транспорт 
проєкт ОП 2024
Крівда Віталій Валерійович  
Krivda.V.V@nmu.one
відгуки 29.01.24 Обговорення завершено 
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
проєкт ОП 2024
Литвин Вадим Вікторович 
Lytvyn.V.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування
проєкт ОП 2024
Лола Вікторія Василівна  Lola.V.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
проєкт ОП 2024
Пашкевич Марина Сергіївна
Pashkevych.M.S@nmu.one 
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні економічні відносини
проєкт ОП 2024
Гузенко Ірина Юріївна  
Huzenko.I.Yu@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
                                                                            Другий (магістерський) рівень
035 ФілологіяУкраїнська мова та література
проєкт ОП 2024
Біляцька Валентина Петрівна  Biliatska.Y.P@nmu.one відгуки 29.01.24 Обговорення завершено
051 ЕкономікаЦифрова економіка
проєкт ОП 2024 
Приходченко Оксана Юріївна  Prykhodchenko.O.Yu@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено
052 Політологія
Політологія
проєкт ОП 2024
Кравець Анастасія Юріївна  Kravets.A.Yu@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
071 Облік і оподаткуванняОблік і аудит
проєкт ОП 2024
Усатенко Ольга Вікторівна  Usatenko.Ol.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринокФінанси, банківська справа та страхування
проєкт ОП 2024
Єрмошкіна Олена Вячеславівна  Ermoshkina.O.V@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено
073 МенеджментМенеджмент в охороні здоров’я
проєкт ОП 2024
Чикаренко Ірина Аркадіївна
Chykarenko.I@nmu.one 
відгуки29.01.24Обговорення завершено 
073 МенеджментМенеджмент організацій і логістика 
проєкт ОП 2024
Іванова Марина Іллівна  Ivanova.M.I@nmu.one
відгуки 29.01.24 Обговорення завершено 
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
проєкт ОП 2024
Варяниченко Олена Володимирівна  Varyanichenko.O.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
073 МенеджментУправління проєктами
проєкт ОП 2024
Романюк Наталя Миколаївна  
Romaniuk.N.M@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
073 Менеджмент Адміністративний менеджмент
проєкт ОП 2024
Касьяненко Лілія Володимирівна  
Kasianenko.L.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
075 МаркетингМаркетинг
проєкт ОП 2024
Касян Сергій Якович
Kasian.S.Ya@nmu.one 
відгуки29.01.24Обговорення завершено 
076 Підприємництво та торгівля 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
проєкт ОП 2024
Ащеулова Олександра Миколаївна  Ashcheulova.O.M@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
081 ПравоПраво
проєкт ОП 2024 
Школа Сергій Миколайович  Shkola.S.M@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
101 ЕкологіяЕкологія
проєкт ОП 2024 
Борисовська Олена Олександрівна 
Borysovska.O.O@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
103 Науки про ЗемлюГеологія, гідрогеологія, геофізика
проєкт ОП 2024
Рузіна Марина Вікторівна  Ruzyna.M.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
123 Комп'ютерна інженеріяКомп'ютерна інженерія
проєкт ОП 2024 
Сергєєва Катерина Леонідівна 
Sergieieva.K.L@nmu.one
відгуки 29.01.24 Обговорення завершено 
124 Системний аналізСистемний аналіз
проєкт ОП 2024 
Ус Світлана Альбертівна 
Us.S.A@nmu.one 
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
125 Кібербезпека та зхист інформації Кібербезпека 
прєкт ОП 2024
Корнієнко Валерій Іванович  Korniienko.V.I@nmu.one відгуки 29.01.24 Обговорення завершено 
126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні системи та технології
проєкт ОП 2024
Каштан Віта Юріївна
Kashtan.V.Yu@nmu.one 
відгуки29.01.24Обговорення завершено
131 Прикладна механіка
Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва
проєкт ОП 2024
Пацера Сергій Тихонович  Patsera.S.T@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
132 МатеріалознавствоПромислова естетика і сертифікація виробничого обладнання
проєкт ОП 2024
Зіборов Кирило Альбертович  Ziborov.K.A@nmu.one
відгуки 29.01.24 Обговорення завершено 
133 Галузеве машинобудування Гірничі машини та комплекси
проєкт ОП 2024
Панченко Олена Володимирівна  Panchenko.O.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
172 Електронні комунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
проєкт ОП 2024 
Магро Валерій Іванович  Magro.V.I@nmu.one
відгуки 29.01.24 Обговорення завершено 
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2024
Ткачов Віктор Васильович  
Tkachev@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
183 Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища
проєкт ОП 2024
Кулікова Дар'я Володимирівна 
Kulikova.D.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
183 Технології захисту навколишнього середовищаРесурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі  
проєкт ОП 2024
Колесник Валерій Євгенійович 
Kolesnik.V.Ye@nmu.one
відгуки 29.01.24 Обговорення завершено
184 ГірництвоВідкрита розробка родовищ
проєкт ОП 2024
Ложніков Олексій Володимирович  Lozhnikov.O.V@nmu.one
відугки 29.01.24 Обговорення завершено 
184 ГірництвоІнжиніринг гірництва
проєкт ОП 2024
Дичковський Роман Омелянович
Dychkovskyi.R.O@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено 
184 ГірництвоГірничорудна інженерія
проєкт ОП 2024
Кононенко Максим Миколайович 
Kononenko.M.M@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
185 Нафтогазова інженерія та технології
Нафтогазова інженерія та технології
проєкт ОП 2024
Ігнатов Андрій Олександрович  Ignatov.A.A@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2024
Шаповал Володимир Григорович
Shapoval.V.H@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено
192 Будівництво та цивільна інженеріяПроєктування та будівництво безбар’єрного простору
проєкт ОП 2024
Халимендик Олексій Володимирович
Khalymendyk.O.V@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено 
193 Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій
проєкт ОП 2024
Рябчій Владислав Валерійович  Riabchii.V.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
242 Туризм і рекреаціяТуристична діяльність
проєкт ОП 2024
Безугла Людмила Сергіївна
Bezuhla.L.S@nmu.one 
відгуки29.01.24Обговорення завершено 
263 Цивільна безпекаЦивільна безпека
проєкт ОП 2024
Чеберячко Сергій Іванович
Сheberiachko.S.I@nmu.one
відгуки29.01.24Обговорення завершено
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
проєкт ОП 2024
Літвінова Яна Володимирівна  
Litvinova.Ya.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено 
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування
проєкт ОП 2024
Маматова Тетяна Валеріївна    Mamatova.T.V@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
281 Публічне управління та адміністрування 
Цифрове врядування
проєкт ОП 2024
Квітка Сергій Андрійович  Kvitka.S@nmu.one
відгуки29.01.24 Обговорення завершено
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
проєкт ОП 2024
Бутиріна Марія Валеріївна  Butyrina.M.V@nmu.one  відгуки29.01.24Обговорення завершено 

         Третій (освітньо-науковий) рівень

073 МенеджментМенеджмент 
проєкт ОНП 2024
Бардась Артем Володимирович  Bardas.A.V@nmu.one
відгуки17.01.24 Обговорення завершено
081 Право081 Право
проєкт ОНП 2024 
Легеза Юлія Олександрівна
Leheza.Yu.O@nmu.one
відгуки17.01.24 Обговорення завершено
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
проєкт ОНП 2024
Швачич Геннадій Григорович Shvachych.H.H@nmu.one
відгуки17.01.24 Обговорення завершено 
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки
проєкт ОНП 2024
Мороз Борис Іванович  Moroz.B.I@nmu.one
відгуки17.01.24 Обговорення завершено 
123 Комп'ютерна інженеріяКомп'ютерна інженерія
проєкт ОНП 2024
Лактіонов Іван Сергійович Laktionov.I.S@nmu.one
відгуки17.01.24Обговорення завершено
132 Матеріало-знавствоМатеріалознавство
проєкт ОНП 2024
Лаухін Дмитро Вячеславович
Laukhin.D.V@nmu.one
відгуки17.01.24Обговорення завершено
133 Галузеве машинобудуванняГалузеве машинобудування
проєкт ОНП 2024
Бондаренко Андрій Олексійович
Bondarenko.A.O@nmu.one 
відгуки17.01.24 Обговорення завершено
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототеніка 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
проєкт ОНП 2024
Бубліков Андрій Вікторович  Bublikov.A.V@nmu.one
відгуки17.01.24 Обговорення завершено
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища
проєкт ОНП 2024
Ковров Олександр Станіславович  
Kovrov.O.S@nmu.one
відгуки17.01.24 Обговорення завершено 
185 Нафтогазова інженерія та технологіїНафтогазова інженерія та технології
проєкт ОНП 2024
Судаков Андрій Костянтинович
Sudakov.A.A@nmu.one
відгуки17.01.24Обговорення завершено
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
проєкт ОНП 2024
Липовська Наталія
Анатоліївна 
Lypovska.N@nmu.one
відгуки17.01.24Обговорення завершено


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт