Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
30.12.2022

Команда науковців Дніпровської політехніки перемогла у конкурсі від Європейського Союзу з проєктом «Створення науково-дослідної платформи «SmartGrid-система енергоефективного низьковуглецевого електрозабезпечення споживачів»

Команда університету у 2021 році підготовила і подала проєкт заявки на участь у конкурсному відборі науково-технічних проєктів, спрямованих на придбання наукового обладнання та матеріалів центрами колективного користування науковим обладнанням для проведення наукових досліджень, які фінансуються коштом зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” «Створення науково-дослідчої платформи «SmartGrid-система енергоефективного низьковуглецевого електрозабезпечення споживачів». Науковий керівник від НТУ «Дніпровська політехніка» - проф. І.М. Луценко (керівник ЦККНО "Інноваційна геоенергетика"). Попередня оцінка та експертиза є позитивною, очікується Наказ МОН щодо виділення фінансування обсягом близько 11 млн грн на реалізацію проєкту.

1. Назва науково-технічного проєкту, спрямованого на придбання наукового обладнання та матеріалів центрами колективного користування науковим обладнанням для проведення наукових досліджень:  

Створення науково-дослідної платформи «SmartGrid-система енергоефективного низьковуглецевого електрозабезпечення споживачів» 

Виконавці проєкту:  

Керівник - Луценко Іван Миколайович,  

Основний виконавець – Федоряченко Сергій Олександрович 

Виконавці: Азюковський О. О., Павличенко А. В., Худолій С. С., Папаїка Ю. А., Бешта О. О., Малієнко А. В., Пашкевич М. С., Гнатушенко В. В. 

Запропонований інфраструктурний проєкт стосується питань створення унікальної дослідницької платформи гібридної SmartGrid-системи електрозабезпечення з використанням потенціалу електромобілів як активно-адаптивних споживачів-регуляторів та компенсаторів навантаження енергосистеми у поєднанні з відновлюваними джерелами енергії, системами накопичення та інтелектуального енергоменеджменту. Це дозволить забезпечити наукоємні дослідження й ефективне управління процесами генерації та споживання енергії з формуванням закономірностей щодо раціональних режимів взаємодії відповідних джерел. Запропонована інфраструктура в поєднанні з наявною базою ЦККНО «Інноваційна геоенергетика» надасть можливість проводити високоякісні наукові дослідження, у тому числі міждисциплінарні та міжнародні – за пріоритетними напрямками Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Work Program «Climate, Energy and Mobility», https://cutt.ly/uQIjZJg). 

Основною метою реалізації запропонованого науково-технічного проєкту, спрямованого на придбання наукового обладнання та матеріалів Центром колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика» НТУ «Дніпровська політехніка», є створення та розвиток на базі вітчизняного ЗВО унікальної відкритої міждисциплінарної дослідницької платформи гібридної SmartGrid-системи електрозабезпечення для проведення наукових досліджень за пріоритетними інноваційними напрямками в галузі енергетики, енергоефективності, мехатроніки й робототехніки, інформаційних технологій, новітнього матеріалознавства, які дозволять, з однієї сторони, розв'язувати нагальні питання енергонезалежності та енергобезпеки України, зростання національної економіки за електроенергетичною, транспортною, машинобудівною й суміжними галузями, а з іншої – відповідають пріоритетним напрямкам Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» 

Реалізація проєкту передбачає створення модульної структури електрогенерувального комплексу різнотипних джерел енергії, сторейдж-системи, електромобілів та їх батарей з двонапрямними зарядними станціями, об’єднаних єдиною системою енергоменеджменту та енергомоніторингу, за допомогою якої забезпечуватиметься керування процесами енергообміну з метою його оптимізації за цільовими параметрами. 

Механізм створення дослідницької платформи передбачає наступне: 

- розміщення фотоелектричної мережевої станції на даху одного із корпусів університету; 

- розробка та компонування високоманеврової системи накопичення електроенергії з інтелектуальною системою керування батареями; 

- встановлення двонапрямних зарядних станцій для електромобілів з пріоритетом заряджання від ВДЕ та накопиченої енергії в сторейджі, віддачею енергії з батарей електромобілів під час пікових годин навантаження в енергосистемі або локального споживача, дослідження та апробація технологій V2G/G2V в електричних мережах; 

- створення випробувального діагностичного стенда для моделювання режимів експлуатації електромобілів та опрацювання техніко-економічних та технологічних аспектів впровадження технології V2G за реальними шаблонами їх використання; 

- розробка системи енергоменеджменту EMS (контроль та керування джерелами); 

- створення та компонування дослідницької лабораторії новітнього матеріалознавства із прототипування та випробувань поліметалевих виробів. 


Зазначене у фінансовому обґрунтуванні обладнання, запропоноване до придбання, доповнить можливості використання матеріально-технічної бази та створить принципово нову за своєю унікальністю платформу для інноваційних досліджень за напрямками програми Horizon 2020/Horizon Europe.

луценко.jpgДо списку

© 2006-2023 Інформація про сайт