Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Всеукраїнська студентська олімпіада– змагання студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів.

 

 Олімпіада проводиться щороку з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в Україні.

 Олімпіада з навчальної дисципліни – творче змагання з дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки студентів, які вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.

 Олімпіада з напряму, спеціальності – творче змагання з професійної та практичної підготовки студентів старших курсів згідно з напрямами і спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

 

Олімпіада проводиться у два етапи:

І етап – у кожному ВНЗ;

ІІ етап– у базовихВНЗ,визначенихМОНУкраїни.

 

Основні завдання Олімпіади:

·виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння реалізації її творчих здібностей;

·стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників;

·формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності;

·відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах.

 

Переможці заохочуються.
Бажаємо перемоги!   

 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт