Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дуальна форма здобуття вищої освіти  це спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

Дуальна освіта здійснюється на підставі договору між закладом вищої освіти та роботодавцем (підприємством, установою, організацією тощо), що передбачає:

  • порядок працевлаштування здобувача вищої освіти та оплати його праці;
  • обсяг та очікувані результати навчання здобувача вищої освіти на робочому місці;
  • зобов’язання закладу вищої освіти та роботодавця в частині виконання здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану на робочому місці;
  • порядок оцінювання результатів навчання, здобутих на робочому місці.

    Dualeducation

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт