Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПАМ'ЯТКА ВИКЛАДАЧАМ

Куратор дуального навчання науково-педагогічний працівник університету, який контролює виконання індивідуального навчального плану дуального навчання та програми практичного навчання на робочому місці за дуальною формою здобуття вищої освіти та призначається ректором.

Ознайомитися з типовою документацією.

1. Здобуття освіти за дуальною формою здійснюється відповідно до  освітніх програм закладу освіти. Особливості організації освітнього процесу за дуальною формою відображаються в навчальних планах.

 2. Заклад освіти відповідає за реалізацією освітньої програми в повному обсязі. Суб’єкт господарювання, що є партнером організації дуальної форми здобуття освіти, відповідає за реалізацію програми навчання на робочих місцях, визначеної у договорі.

 3. Практичне навчання на робочих місцях є складовою освітньої програми та обліковується у кредитах ЄКТС, і має становити від 25% до 60% від загального обсягу кредитів (бакалавр – від 60-144 кредитів; магістр – від 22,5-54 кредитів). Контроль за виконанням програми практичного навчання на робочому місці здійснюють спільно суб’єкт господарювання і заклад освіти.

4. Інформація про здобуття освіти за дуальною формою відображається* у документах про освіту (додаток до диплома).
  *за умови проходження повного обсягу програми ДФЗО

5. Заклад освіти має право організовувати навчання за дуальною формою для здобувачів освіти, які навчаються за денною формою та виявили особисте бажання, а також пройшли відбір у суб’єкта господарювання. При переході на дуальну форму здобуття освіти за здобувачем освіти зберігається джерело фінансування, стипендія та пільги, якщо такі є.

6. Переведення здобувачів освіти на дуальну форму здобуття освіти здійснюється до початку навчального семестру, або протягом 30 календарних днів від його початку, за наказом ректора.

7. Фінансування навчання за дуальною формою здійснюють коштом державного бюджету, коштом юридичних (фізичних) осіб, коштом суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених законодавством.

Дуальна освіта

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт