Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЦЕНТР З ПРОБЛЕМ ВИБУХОВИХ РОБІТ


Керівник центру – Стрілець Олександр Петрович гірничий інженер, старший викладач кафедри відкритих гірничих робіт.

корп. 7, к. 302-303.

strilets.a.p@nmu.one


Діяльність Центру спрямовано проведення практичних занять із отримання навичок студентами із підривних робіт на підприємствах гірничодобувного комплексу та виконання науково-дослідних робіт із встановлення технологічних схем буро-підривних робіт.

Співробітники Центру особисто виконують вибухові роботи для умов кар’єрів України.

Центр з проблем вибухових робіт НТУ "Дніпровська політехніка" виконує науково-дослідні роботи і проводить експертизу за наступними напрямками:

- оптимізація параметрів буропідривних робіт на гірничодобувних підприємствах;

- забезпечення сейсмічної безпеки та безпеки дії ударно-повітряної хвилі при промислових вибухах;

- забезпечення безпечної дальності розльоту шматків породи при вибухах в різних гірничо-геологічних умовах;

- зменшення екологічних наслідків робіт, пов'язаних з заряджанням і підриванням сучасних типів ВВ.

- проектування буропідривних робіт в умовах гірничих підприємств, метробуду і при будівництві, реконструкції та ліквідації об'єктів різного призначення.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт