Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

1996

Науково-дослідний гемологічний центр НТУ «Дніпровська політехніка» створено з метою проведення наукової, дослідницької, науково-популяризаційної та освітньої діяльності у сфері геологічної розвідки, видобутку, переробки та вартісної оцінки коштовного каміння, та розвитку каменесамоцвітного ринку України.

Основні напрями діяльності Центру:

2.1. У галузі науки:

- аналіз основних світових тенденцій розвитку у сфері обігу коштовного каміння та визначення основних напрямів її розвитку в Україні;

- розробка наукових засад геолого-економічної оцінки об’єктів надр, що містять каменесамоцвітну сировину;

- розробка основ застосування нових технологій та технічних засобів обробки каменесамоцвітної сировини та впровадження їх у практику;

- здійснення діагностики та експертизи коштовного каміння;

- виконання науково-дослідних робіт на замовлення вітчизняних і закордонних компаній;

- участь у наукових конференціях (у тому числі міжнародних), семінарах та інших науково-методичних заходах;

- підготовка та видання монографій за результатами наукових досліджень.

2.2. У галузі освіти:

- залучення студентів університету до науково-дослідної діяльності;

- проведення занять для студентів університету у форматі майстер-класів та студій;

- підготовка кадрів вищої кваліфікації через відділ аспірантури і докторантури університету;

- створення підручників та навчальних посібників з урахуванням сучасних досягнень у відповідних сферах науки і техніки.

2.3. У рекламно-інформаційній сфері:

- здійснення культурно-освітніх, профорієнтаційних, рекламних, інформаційно-консультативних заходів, тощо;

- міжнародне співробітництво в межах прямих зв'язків та окремих контактів із закордонними партнерами за науково-технічними напрямами Центру;

 

 

 

Директор Гемологічного центру НГУ                                                        С.В. Шевченко


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт