Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Рішенням Вченої ради університету 24.09.2021 року створено Ресурсний центр зі сталого розвитку НТУ "Дніпровська політехніка", який діє як загальноуніверситетський підрозділ з метою активізації науково-дослідної діяльності Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» у сфері сталого розвитку, сприяння реалізації міжнародних програм та популярізації Цілей сталого розвитку. 

Основні завдання Ресурсного центру зі сталого розвитку: 

 • підтримка НТУ «Дніпровська політехніка» у забезпеченні освітнього, дослідницького та інноваційного потенціалу задля досягнення глобальних цілей та збільшені ресурсів для спроможності внеску системи вищої освіти, щоб досягти ЦСР.   
 • активізація науково-дослідної діяльності студентів, аспірантів та викладачів Університету в питаннях сталого розвитку; 
 • участь в конкурсах, наукових дослідженнях з проблем сталого розвитку, організованих за підтримки міжнародних проектів, 
 • залучення студентської молоді Університету до конкурсів та проектів у сфері сталого розвитку; 
 • сприяння просвітницькій діяльності шляхом організації зустрічей з провідними вченими, проведення тренінгів, семінарів щодо питань сталого розвитку; 
 • здійснення моніторингу та поширення інформації на регіональному рівні про можливості міжнародних грантових конкурсів, міжнародних програм та проектів міжнародної технічної допомоги, які мають спрямованість на сталий розвиток; 
 • участь у підготовці регіональних цільових програм та проектів на отримання грантового фінансування; 
 • сприяння запровадженню курсу «Сталий розвиток» до навчального плану Університету та/або включення його до навчальних програм вже наявних дисциплін; 
 • організація та участь в підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів та інших заходів щодо сталого розвитку»; 
 • сприяння написанню студентами дослідницьких кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів з проблематики сталого розвитку, публічного управління, громадянського суспільства, шляхом надання інформації щодо досвіду роботи місцевих громад та органів місцевого самоврядування; 
 • та інші завдання, які визначаються додатково на засіданні Ресурсного центру. 


Директор Ресурного центру зі сталого розвитку – Литвин Марина Валентинівна 

Координатор освітньої мережі сприяння сталому розвитку проекту ПРООН/ЄС, з 2019 р. - регіональний лідер порозуміння ПРООН в Україні, заступник Голови Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (29 галузь «Міжнародні відносини»), Засновниця ГО «Ресурсний центр зі сталого розвитку», член правління ВГО «Інноваційний університет», член правління Української асоціації європейських студій, асоційований член Ради молодих вчених МОН України, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська політехніка».

e-mail: lytvyn.m.v@nmu.one

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт