Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» створена за рішенням Міністерства освіти і науки України для здійснення нагляду за управлінням майном закладу вищої освіти, додержанням мети його створення відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету.

Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль її членів, Міністерства освіти і науки України та інших органів державного управління, працівників університету на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки розвитку університету як сучасного навчального закладу вищої освіти, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти й науки та інтегрується у світову освітню систему.

Наглядова рада забезпечує виконання університетом його функцій як закладу вищої освіти та контролює його діяльність, що здійснюється на засадах автономії, самоврядування та взаємодії з органами державного управління України, іншими організаціями та установами.


Основні завдання

  • розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку університету у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
  • надання допомоги керівництву університету в реалізації державної політики у галузях вищої освіти і науки
  • залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням
  • сприяння ефективній взаємодії університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності університету
  • надання допомоги університету в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, його соціальної інфраструктури
  • здійснення громадського контролю за діяльністю університету
  • інтеграція університету в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва університету


© 2006-2023 Інформація про сайт