Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» створена за рішенням Міністерства освіти і науки України для здійснення нагляду за управлінням майном закладу вищої освіти, додержанням мети його створення відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету.

Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль її членів, Міністерства освіти і науки України та інших органів державного управління, працівників університету на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки розвитку університету як сучасного навчального закладу вищої освіти, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти й науки та інтегрується у світову освітню систему.

Наглядова рада забезпечує виконання університетом його функцій як закладу вищої освіти та контролює його діяльність, що здійснюється на засадах автономії, самоврядування та взаємодії з органами державного управління України, іншими організаціями та установами.Основні завдання

  • розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку університету у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
  • надання допомоги керівництву університету в реалізації державної політики у галузях вищої освіти і науки
  • залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням
  • сприяння ефективній взаємодії університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності університету
  • надання допомоги університету в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, його соціальної інфраструктури
  • здійснення громадського контролю за діяльністю університету
  • інтеграція університету в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва університетуСклад Наглядової ради
ДУБЕЙ Володимир Володимирович голова правління «Таскомбанк», к.т.н., голова Наглядової ради,
DUBEI-SB@nmu.one

ШИМАН Леонід Миколайович генеральний директор Державного підприємства «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод», д.т.н., професор, заступник голови Наглядової ради,
SHYMAN-SB@nmu.one

ПУЧКА Валентина Віталіївна HR-директор компанії EDS Ukraine, секретар Наглядової ради,
PUCHKA-SB@nmu.one

ПУСТОВОЙТЕНКО Валерій Павлович почесний доктор НТУ «Дніпровська політехніка», д.т.н., професор,
PUSTOVOITENKO-SB@nmu.one

ПОЛТОРАЦЬКИЙ Олексій Володимирович директор Департаменту освіти і науки Дніпро- петровської обласної державної адміністрації,
POLTORATSKYI-SB@nmu.one

КИРИЛЕНКО Олександр Васильович директор Інституту електродинаміки НАН України, дійсний член НАН України, академік-секретар відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, д.т.н., професор,
KYRYLENKO-SB@nmu.one

ПОЧЕБУТ Максим Валентинович віце-президент Асоціації IT Ukraine з питань освіти, головний спеціаліст з навчання в Sigma Software Group, к.т.н.,
POCHEBUT-SB@nmu.one

Погоджено: Вчена рада НТУ «Дніпровська політехніка» від 17.02.2022 протокол № 2

Затверджено: Наказ МОН України від 29.07.2022 № 673
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт