Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Українсько-турецький науково-освітній центр "Гірнича справа"

gan.jpg

Директор – доцент кафедри ГІО – Ганушевич Костянтин Анатолійович, 1984 року народження. У 2007 році закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Підземна розробка родовищ корисних копалин». З 2004 по 2007 роки вивчав англійську мову на курсах перекладачів в американському лінгвістичному центрі при гірничому університеті. По закінченню отримав сертифікат перекладача англійської мови.

У 2007-2009 роках стажувався в США, працював усним та письмовим перекладачем англійської мови, в тому числі у гірничому виробництві. Здобув важливий досвід в сфері перекладу, який зараз удосконалює в гірничий справі.

Турецький центр був оснований з метою забезпечення системності наукових досліджень, посилення взаємного методологічного впливу НТУ «Дніпровська політехніка» та університетів Туреччини на організацію і проведення наукових досліджень, розробки і впровадження нових технологій видобування корисних копалин та ефективного використання освітньо-наукового потенціалу, перепідготовки та підвищення кваліфікації у галузі гірництва фахівців з вищою освітою.


 • 22й міжнародний гірничий конгрес
 • Візіт професорів Левента Эргуна та Озджана Гульзоя
 • Міжнародна конференція турецьких вугільних підприємств
 • Міжнародна конференція з питань освіти в інженерії

 • Основні напрямки діяльності центру:

  - перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за участю провідних фахівців НТУ «Дніпровська політехніка» та університетів Туреччини;

  - організація, координація та проведення спільних наукових досліджень, сприяння впровадженню наукових розробок НТУ «Дніпровська політехніка» та університетів Туреччини у виробництво;

  - прогнозування, розробка спільних цільових програм, обґрунтування перспектив і пріоритетних напрямів розвитку технологій розробки корисних копалин;

  - організація і координація міжнародного науково-технічного співробітництва з науковими установами зарубіжних країн за напрямами основної діяльності Центру;

  4376.jpg

  - підготовка і проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів;

  - інформаційне забезпечення науково-освітньої діяльності НТУ «Дніпровська політехніка» та університету Хаджеттепе;

  - співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково- дослідними інститутами та іншими підприємствами та організаціями різних форм власності, в тому числі іноземними, для виконання завдань Центру;

  - організація взаємних стажувань студентів, аспірантів, докторантів, викладачів;

  - спільне користування лабораторіями з унікальним науковим устаткування.

  Контакти:

  Тел.: +38 (0562) 47-90-48

  E-mail: kosganush@gmail.com

  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт