Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчально-науковий Інститут електроенергетики

Директор - Іванов Олексій Борисович, кандидат технічних наук, професор кафедри електротехніки. Напрямки наукової діяльності: дослідження і розробка електрообладнання та систем автоматизації.  
  Контакти: Тел.: (056) 745-36-06; (056) 373-07-24  
E-mail: ivanov.o.b@nmu.one

Інститут електроенергетики створено у 2002р. на базі електротехнічного факультету НГУ, що існував з 1962 р. Мета створення інституту - подальше підвищення організації навчальної, виховної, науково-методичної роботи та наукових досліджень, а також розширення співробітництва з провідними вітчизняними та закордонними університетами, інститутами, промисловими підприємствами та організаціями в галузі електроенергетики та інформаційних технологій.


До складу інституту входять:

Навчальна і наукова робота ведеться 9 кафедрами. Підготовка бакалаврів  та магістрів здійснюється за 11  спеціальностями.

Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться через аспірантуру та докторантуру.

Основні напрямки наукової діяльності інституту включають дослідження та розробки в галузях:

  • Систем електропостачання та електроспоживання гірничої, металургійної та інших галузей промисловості;
  • Систем електроприводу промислових установок та виробництв;
  • Систем електричного транспорту гірничих та промислових підприємств;
  • Систем автоматики та управління;
  • Методів та систем автоматичного управління технологічними процесами підприємств;
  • Програмного забезпечення автоматизованих систем та інформаційних управляючих технологій;
  • Енергоефективних високопродуктивних електрифікації і автоматизації підприємств гірничо-металургійного комплексу та інших галузей промисловості;
  • Методів та засобів захисту інформації.

Інформація для кафедр

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт