Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перелік спеціальностей, 

за якими оголошується прийом до аспірантури

у 2023 році


Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 033 Філософія

Галузь знань 05 Соціальні і поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент

Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія
Спеціальність: 124 Системний аналіз
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Спеціальність: 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 184 Гірництво
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт