Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Перелік спеціальностей (освітніх програм), 

за якими оголошується прийом до аспірантури у 2024 році

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 033 Філософія
Освітня програма: Філософія

Галузь знань 05 Соціальні і поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Освітня програма: Економіка

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітня програма: Менеджмент

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля
Освітня програма: Підприємництво та торгівля

Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право
Освітня програма: Право

Галузь знань 09 Біологія та біохімія
Спеціальність: 091 Біологія та біохімія
Освітня програма: Біологія

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 103 Науки про Землю
Освітня програма: Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Освітня програма: Комп'ютерні науки

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія
Освітня програма: Комп'ютерна інженерія

Спеціальність: 124 Системний аналіз
Освітня програма: Системний аналіз

Спеціальність: 125 Кібербезпека та захист інформації
Освітня програма: Безпека кіберфізичних систем

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма: Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Прикладна механіка

Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Освітня програма: Матеріалознавство

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітня програма: Галузеве машинобудування

Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Освітня програма: Інжиніринг теплових процесів і систем

Галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Освітня програма: Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність: 184 Гірництво
Освітня програма: Гірництво

Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Освітня програма: Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 26 Цивільна безпека


Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Освітня програма: Цивільна безпека

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітня програма: Публічне управління та адміністрування

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт