Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Для вступників на перший курс ОС «магістр» 


– оригінал та копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– оригінал та копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копія облікової картки платника податку;

– 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см;

– Інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції.


Джерело: cdu.edu.ua
Сайт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт