Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціальності підготовки

(освітні програми)

(бакалавр)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 032 Історія та археологія
Спеціальність: 033 Філософія

Спеціальність: 034 Культурологія

Спеціальність: 035 Філологія
035.01 Українська мова та література  
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 
035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка
Економіка

Спеціальність: 052 Політологія
Політологія 

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність: 061 Журналістика
Журналістика

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 
Облік і аудит

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність: 073 Менеджмент
Менеджмент

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право 

Галузь знань 09 Біологія
Спеціальність: 091 Біологія та біохімія

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія

Спеціальність: 103 Науки про Землю
Геологія

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія
Фізика
Галузь знань 11 Математика та статистика
Спеціальність: 113 Прикладна математика
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Спеціальність: 124 Системний аналіз

Спеціальність: 125 Кібербезпека та захист інформації

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Код спеціальності 131 Прикладна механіка

Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Електронні комунікації та радіотехніка
Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Спеціальність: 175 Інформаційно-вимірювальні технології
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 184 Гірництво
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Спеціальність: 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Галузь знань 23 Соціальна роботая
Спеціальність: 231 Соціальна робота
Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 242 Туризм і рекреація
Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Галузь знань 27 Транспорт
Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Спеціальність: 275 Транспортні технології
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт