Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Для вступників на перший курс зі скороченим терміном навчання

або 2(3) курс за ОС «бакалавр»


§                     оригінал та копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

§                     оригінал та копія військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством;

§                     копія облікової картки платника податку;

§                     документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

§                     4 кольорові фотокартки 3 на 4 см;

§                     інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт