Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРОГРАМИ

Затверджені програми ЄФВВ

Програма предметного тесту з інформаційних технологій (наказ МОН № 552 від 19.04.2024)

Програма предметного тесту з педагогіки та психології (наказ МОН № 426 від 01.04.2024)

Програма предметного тесту з права та міжнародного права (наказ МОН № 107 від 03.02.2022)

Програма предметного тесту з економіки та міжнародної економіки (наказ МОН № 153 від 11.02.2022)

Програма предметного тесту з обліку та фінансів (наказ МОН № 154 від 11.02.2022)

Програма предметного тесту з політології та міжнародних відносин (наказ МОН № 155 від 11.02.2022)

Програма предметного тесту з психології та соціології (наказ МОН № 156 від 11.02.2022)

Програма предметного тесту з управління та адміністрування (наказ МОН № 157 від 11.02.2022)


Затверджені програми ЄВІ

Програма тесту загальної навчальної компетентності (наказ МОН № 158 від 11.02.2022)

Програма тесту з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька) (наказ МОН № 411 від 28.03.2019)


Програми вступних фахових іспитів за ступенем магістр

1) Програма співбесіди з іноземної мови (англійська, французська, німецька) для вступу на навчання за ступенем магістра на всі спеціальності

2) Вступного фахового екзамену за спеціальностями: 


Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Код спеціальності 011 Освітні/педагогічні науки

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Код спеціальності 035 Філологія (035.01 Українська мова та література)

Код спеціальності 035 Філологія (035.041 Германські мови та література (переклад включно), перша - англійська)

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Код спеціальності 051 Економіка

Код спеціальності 052 Політологія

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Код спеціальності 071 Облік і оподаткування

Код спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Код спеціальності 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і логістика, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

Код спеціальності 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент, Управління проектами)

Код спеціальності 075 Маркетинг

Код спеціальності 076 Підприємництво та торгівля

Галузь знань 10 Природничі науки 
Код спеціальності 101 Екологія

Код спеціальності 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології 
Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Код спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Код спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Код спеціальності 124 Системний аналіз

Код спеціальності 125 Кібербезпека

Код спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія 
Код спеціальності 131 Прикладна механіка (освітньо-наукова)

Код спеціальності 132 Матеріалознавство

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування (ОП "Гірничі машини та комплекси")

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування (ОП "Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні")

Галузь знань 14 Електрична інженерія 
Код спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія
Код спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Код спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка

Код спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології 
Код спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища
Код спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова)

Код спеціальності 184 Гірництво (ОП Інжиніринг гірництва)
Код спеціальності 184 Гірництво (ОП Відкрита розробка родовищ)
Код спеціальності 184 Гірництво (ОП Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств)
Код спеціальності 184 Гірництво (ОП Охорона праці)

Код спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 
Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

Код спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 
Код спеціальності 242 Туризм і рекреація

Галузь знань 26 Цивільна безпека 
Код спеціальності 263 Цивільна безпека

Галузь знань 27 Транспорт 
Код спеціальності 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування 
Код спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 29 Міжнародні відносини 
Код спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії


Критерії оцінювання окремих завдань фахового іспиту

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт