Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

УВАГА!

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2022 року № 392 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823, при вступі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра, освітнього рівня молодшого бакалавра вступні фахові іспити скасовано


Вступ здійснюється виключно за результатами національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання.ПРОГРАМИ 

вступних фахових екзаменів за ступенем бакалавр 


Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Код спеціальності 015 Професійна освіта

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Код спеціальності 035 Філологія. 035.01 Українська мова та література

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Код спеціальності 051 Економіка

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Код спеціальності 071 Облік і оподаткування

Код спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Код спеціальності 073 Менеджмент

Код спеціальності 075 Маркетинг

Код спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 08 Право
Код спеціальності 081 Право

Галузь знань 10 Природничі науки 
Код спеціальності 101 Екологія

Код спеціальності 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології 
Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Код спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Код спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Код спеціальності 124 Системний аналіз

Код спеціальності 125 Кібербезпека

Галузь знань 13 Механічна інженерія 
Код спеціальності 131 Прикладна механіка

Код спеціальності 132 Матеріалознавство

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Галузь знань 14 Електрична інженерія 
Код спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування 
Код спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія
Код спеціальності 161 Хімічні технології

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації 
Код спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології 
Код спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища

Код спеціальності 184 Гірництво

Код спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 
Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

Код спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 
Код спеціальності 242 Туризм

Галузь знань 26 Цивільна безпека 
Код спеціальності 263 Цивільна безпека

Галузь знань 27 Транспорт 
Код спеціальності 274 Автомобільний транспорт

Код спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний)

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування 
Код спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт