Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Правила прийому 

до Національного технічного університету

«Дніпровська політехніка» в 2023 році зі змінами


Провадження освітньої діяльності Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» здійснюється відповідно до «Відомостей щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 04.03.2021 року, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії.

«Правила прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2023 році» (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році (далі – Порядок), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15 березня 2023 року № 276 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 519/39575.

Зміст
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт