Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРОГРАМИ 

вступних фахових екзаменів за ступенем бакалавр 


Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Код спеціальності 015.35 Професійна освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин)

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Код спеціальності 071 Облік і оподаткування

Код спеціальності 075 Маркетинг

Код спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 10 Природничі науки 
Код спеціальності 101 Екологія

Код спеціальності 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології 
Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Код спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Код спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Код спеціальності 124 Системний аналіз

Код спеціальності 125 Кібербезпека

Галузь знань 13 Механічна інженерія 
Код спеціальності 131 Прикладна механіка

Код спеціальності 132 Матеріалознавство

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Галузь знань 14 Електрична інженерія 
Код спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Код спеціальності 144 Теплоенергетика

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія
Код спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Код спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка

Код спеціальності 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології 
Код спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища

Код спеціальності 184 Гірництво

Код спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 
Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

Код спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Код спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 
Код спеціальності 242 Туризм і рекреація

Галузь знань 26 Цивільна безпека 
Код спеціальності 263 Цивільна безпека

Галузь знань 27 Транспорт 
Код спеціальності 274 Автомобільний транспорт

Код спеціальності 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт